2019-06-17

حفاظت شده: محتوای اختصاصی رمز دار

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
2019-06-10

امکانات نسخه 5.2.7 نرم افزار پارکینگ دلتا 

امکانات نسخه 5.2.7 نرم افزار پارکینگ دلتا 1- افزودن عکس پلاک در ورود و خروج از پارکینگ در گزارشات نامحسوس: در قسمت گزارشات امنیتی و تردد […]
2019-05-21

گزارشات امنیتی نرم افزار پارکینگ دلتا

گزارشات امنیتی نرم افزار پارکینگ دلتا   همواره برای تمام مدیران نظارت بر کار زیر دستان از اهمیتی ویژه برخوردار است . با توجه به مشاغلی […]
2019-05-06

رایج ترین سوالات در نرم افزار پارکینگ دلتا

رایج ترین سوالات در نرم افزار پارکینگ دلتا عدم نمایش عکس در خروجی و پیام خطا همانطور که در پیام خطا مشاهده میکنید متن پیام گویای […]
2019-02-07

حفاظت شده: نسخه 314 انبارهای عمومی گمرک

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
2019-01-28

نرم افزار کارگزینی

طرف قراردادهای نرم افزار کارگزینی برخی از مشتریان طرف قراردادهای نرم افزار جامع کارگزینی عبارتند از فورج پارت سازان پودر شیر مشهد پودر شیر تهران آچیلان […]
2019-01-14

گزارش تردد پلاکهای ثبت نشده در نرم افزار اتوماسیون پارکینگ

گزارش تردد پلاکهای ثبت نشده در نرم افزار اتوماسیون پارکینگ هوشمند برای کار با گزارش جدید از تردد پلاکهای بدون کارت در ورود برای نرم افزار […]
2019-01-12

حفاظت شده: آقای نقشبندی-پارکینگ

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.