2020-12-16

تطبیق پلاک و امنیت در نرم افزار پارکینگ پلاکخوان

امنیت و تطابق در نرم افزار پلاکخوان پارکینگ چیست؟ فایده تطبیق پلاک را میتوان در لحظه سرقت خودرو احساس کرد پس بهتر است سرقتی را شبیه […]
2020-12-06

نرم افزار جانمایی پارک خودرو

آموزش کار با نرم افزار تکمیلی جانمایی پارک خودرو پارکینگ تصور کنید قرار باشد خودرو خود را در میان 70هزار خودرو پارک شده در مساحت50هکتار پیداکنید […]
2020-12-01

ارتباط نرم افزار پارکینگ به کارتخوان بانکی

آموزش چگونگی ارتباط نرم افزار پارکینگ به کارتخوان بانکی جهت ارسال مستقیم مبلغ یکی از مشکلات رایج در استفاده از کارتخوان های بانکی وارد کردن اعداد […]
2020-11-18

نرم افزار پلاک خوان ( تشخیص پلاک ) چه سیستمی لازم دارد

برای کار با نرم افزار پلاک خوان ( تشخیص پلاک ) چه سیستمی باید تهیه کنیم؟ برای تهیه سیستم متناسب با کاربرد نرم افزار شما باید […]
2020-11-14

نصب و راه اندازی نرم افزار مانیتورینگ

آموزش چگونگی نصب و راه اندازی نرم افزار مانیتورینگ به نرم افزار پارکینگ استفاده از نرم افزار تکمیلی مانیتورینگ پارکینگ جهت نمایش مشخصات مشترکین و نیز […]
2020-11-13

خرید بهینه ترین سیستم نرم افزار پلاک خوان

انتخاب خرید بهینه ترین سیستم عملیاتی نرم افزار پلاک خوان ، پارکینگ و کنترل تردد در پایان این مقاله خواهیم آموخت که با توجه به شرایط […]
2019-10-27

جانمایی دوربین پلاک خوان در شیب و خودروهای سنگین

جانمایی دوربین پلاک خوان در شیب و خودروهای سنگین : در جانمایی دوربین پلاک خوان در اتوماسیون پارکینگ برای حالتی که خودرو در شیب قرار گرفته […]
2019-10-13

نمونه جانمایی نصب دوربین پلاک خوان پارکینگ

چند نمونه جانمایی دوربین پلاک خوان برای خودرو های سواری  : شرایط پارکینگ نصب دوربین پلاک خوان پارکینگ : خودروهای مورد تردد: خودرو های سواری امکان […]