2020-12-01

ارتباط نرم افزار پارکینگ به کارتخوان بانکی

آموزش چگونگی ارتباط نرم افزار پارکینگ به کارتخوان بانکی جهت ارسال مستقیم مبلغ یکی از مشکلات رایج در استفاده از کارتخوان های بانکی وارد کردن اعداد […]
2020-11-13

خرید بهینه ترین سیستم نرم افزار پلاک خوان

انتخاب خرید بهینه ترین سیستم عملیاتی نرم افزار پلاک خوان ، پارکینگ و کنترل تردد در پایان این مقاله خواهیم آموخت که با توجه به شرایط […]
2019-06-17

حفاظت شده: محتوای اختصاصی رمز دار

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
2019-02-07

حفاظت شده: نسخه 314 انبارهای عمومی گمرک

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
2019-01-28

نرم افزار کارگزینی

طرف قراردادهای نرم افزار کارگزینی برخی از مشتریان طرف قراردادهای نرم افزار جامع کارگزینی عبارتند از فورج پارت سازان پودر شیر مشهد پودر شیر تهران آچیلان […]
2019-01-12

حفاظت شده: آقای نقشبندی-پارکینگ

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
2018-04-15

ربات انگشت نگار

مدل اتفاقی یک سیستم ربات انگشت نگار صوتی (رسانه های لمسی ، اطلاعات و گروه فرضیه ارتباطی،تکنولوژی دانشگاه delft.) یک اثر انگشت صوتی یک نمایش بهم […]
2017-06-04

ساختار do while:

Do } (شرط)while در این ساختار ابتدا دستورات یکبار اجرا می شوند سپس شرط کنترل می گردد و در این صورت برقراری شرط دستورات مجددا اجرا […]