2019-06-17

حفاظت شده: محتوای اختصاصی رمز دار

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
2019-02-07

حفاظت شده: نسخه 314 انبارهای عمومی گمرک

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
2019-01-28

نرم افزار کارگزینی

طرف قراردادهای نرم افزار کارگزینی برخی از مشتریان طرف قراردادهای نرم افزار جامع کارگزینی عبارتند از فورج پارت سازان پودر شیر مشهد پودر شیر تهران آچیلان […]
2019-01-12

حفاظت شده: آقای نقشبندی-پارکینگ

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.
2018-04-15

ربات انگشت نگار

مدل اتفاقی یک سیستم ربات انگشت نگار صوتی (رسانه های لمسی ، اطلاعات و گروه فرضیه ارتباطی،تکنولوژی دانشگاه delft.) یک اثر انگشت صوتی یک نمایش بهم […]
2017-06-04

ساختار do while:

Do } (شرط)while در این ساختار ابتدا دستورات یکبار اجرا می شوند سپس شرط کنترل می گردد و در این صورت برقراری شرط دستورات مجددا اجرا […]
2016-06-07

معانی کلمات متداول در دات نت

کلمات مخففی که در دات نت میشنویم چه مفهومی دارند؟  CLR : ( Common Language RunTime) معنی: محیط زمان اجرای برنامه های دات نت CTS ( Common Type System) […]