آموزش ساخت مسترپيج در ASP.Net

MasterPage

اكثر سايت ها از يك قالب مشخصي استفاده مي كنند و اين قالب در كليه صفحات تكرار مي شود، مي توان قسمت هاي تكراري را درون يك فايل مسترپيج قرار داد. در اين فايل يك تگ به نام controlPlaceHolder قرار داد در اين تگ چيزي وارد نشود زيرا محتويات اين تگ توسط صفحاتي كه به مسترپيج متصل مي شوند پر خواهد شد، در هدر صفحاتي كه به مستر متصل مي شوند خاصيت زير اضافه مي شود

 

MasterPageFile = “مسير و نام مستر”

از قابليت هاي مسترپيج اين است كه مي توان نوع مرورگر را تشخيص داده و بر اساس آن مسترپيج مورد نظر را فراخواني كند.

 

مراحل ساخت مسترپيج

 

روي نام پروژه راست كليك كنيد گزينه AddNewItem را بزنيد در پنجره باز شده Master Page را انتخاب كنيد يك نام هم براي آن مشخص كنيد.

داخل مسترپيج هدر فوتر و هر طراحي كه قرار است در صفحات تكرار شود را انجام دهيد همان طور كه در بالا گفته شد داخل ContentPlaceHolder چيزي ننويسيد.

حال نوبت ساختن صفحات است: روي نام پروژه راست كليك كنيد گزينه AddNewItem را بزنيد در پنجره باز شده Web Form را انتخاب كنيد يك نام هم براي آن مشخص كنيد و تيك Select Master Page را هم بزنيد و روي دكمه Add كليك كنيد در اينجا نام و مسير فايل مستر را مي پرسد فايلي كه در مرحله قبل ساختيد را انتخاب كنيد و سپس ok كنيد.

در اين صفحه دو تگ Content وجود دارد يكي براي هدر و ديگري براي محتويات صفحه كه بايد كدهاي خود را درون اين تگ ها بنويسيد.

<asp:Content ID=”Content1″ ContentPlaceHolderID=”head” Runat=”Server”>

</asp:Content>

<asp:Content ID=”Content2″ ContentPlaceHolderID=”ContentPlaceHolder1″ Runat=”Server”>

</asp:Content>

 

دیدگاه ها بسته شده است