نرم افزارخدمات پس از فروش

زبان برنامه نویسی : C#.Net

بانک اطلاعاتی : SQLServer

تکنولوژی نرم افزار :  MultiLayer , Multi Thread , ADO.Net

سال تولید نرم افزار : 1389

خروجی نرم افزار : PDF , Word , Excel , XML , RTF

امکانات نرم افزار خدمات پس از فروش

• ثبت شركتهاي طرف قرارداد

• ثبت خدمات مختص هر شركت با امكان دسته بندي خدمات

• ثبت قطعات و محصولات شركتهاي طرف قرارداد

• ثبت پرسنل با امكان ثبت درصد پورسانت بصورت درصدي و مبلغي براي خدمات نصب و راه اندازي گارانتي يا متفرقه

• ثبت مشتريان و مشتركين

• عمليات صدور فاكتور با امكان دسته بندي بر اساس نصب و راه اندازي-گارانتي و متفرقه

• امكان ثبت شماره سريال محصول-تاريخ اتمام گارانتي-سرويسكار-سهم سرويسكار –قطعات - خدمات و...

• عمليات ثبت فاكتور قطعات دريافتي از شركتهاي طرف قرارداد

• عمليات ثبت فاكتورهاي مرجوعي به شركتهاي طرف قرارداد

• عمليات ثبت مبالغ دريافتي و پرداختي به پرسنل و شركتها

• گزارش از قطعات مرجوعي و خدمات ارائه شده براي هر شركت

• گزارش حساب كل بدهكاري و بستانكاري شركتها و پرسنل

• گزارش قطعات مصرفي و موجودي كالاها

• ثبت قطعات تحويلي به سرويسكاران

ارسال پيامك به مشتريان بهنگام ثبت سرويس و يا پيام خوش آمد هنگام ثبت اوليه در سيستم

• نمايش مشخصات مشتركين هنگام دريافت تماس

• امكان برقراري ارتباط دستگاه كالر آيدي با ورودي 8 خط متفاوت

• تهيه پرونده براي هر مشتري و بازشدن پرونده مشتركين هنگام دريافت تماس

• دامنه دسترسي دلخواه براي كاربران

• استفاده نرم افزاربصورت تك كاربر و تحت شبكه

• تعريف چند كاربر جهت اعمال دامنه دسترسي هاي متفاوت

• بخش پيامكي نرم افزار شامل ارسال و دريافت بصورت ذيل:

o ارسال پيامك خوش آمدگويي به مشتركين جديد

o ارسال پيامك پس از ثبت درخواست مشتري جهت انواع خدمات

o ارسال پيامك به مشترك پس از انتخاب سرويسكار

o ارسال پيامك به مشترك پس از اتمام كار جهت درخواست نظر مشترك

o دريافت پيامك نظرسنجي از مشترك و درج نظر مشترك در فاكتور

• گزارش رضايت و عدم رضايت مشتركين

• گزارش عملكرد پرسنل شامل رضايتمندي مشتركين و كاركرد پرسنل