نرم افزارحسابداری دلتا

زبان برنامه نویسی : VisualBasic

بانک اطلاعاتی : Access

تکنولوژی نرم افزار :  ADO.Net

سال تولید نرم افزار : 1387

امکانات نسخه معمولی:

 • تعریف کالا با آیتمهای نام،مارک،واحد،مشخصات،تصویرکالا،نقطه سفارش و ...

 • نمایش کالاهای موجود و محاسبه موجودی تقدی کالاهای موجود

 • ثبت مشخصات مشتریها و فروشنده و تعیین سقف اعتبار

 • ثبت و نمایش حساب و اقساط مشتریها و فروشنده ها

 • تفکیک بودن فروشنده از مشتری

 • تشکیل و نمایش پرونده برای مشتری و فروشنده شامل کلیه چکها و فاکتورها دریافت و پرداختها

 • نمایش حساب کل یک مشتری و نیز در بازه زمانی خاص

 • امکان ثبت حساب انتقالی از قبلی برای مشتریها و فروشنده ها

 • ثبت و صدور و ابطال فاکتور فروش

 • ثبت حواله های بانکی،چک،نقد و اقساط تخفیف و ... در فاکتور فروش

 • محاسبه سود ریز اقلام و سود کل فاکتور

 • ثبت و صدور و ابطال فاکتور خرید به همراه هزینه فاکتور خرید

 • امکان خرج چکهای وارده در فاکتور خرید و نیز صدور چک

 • امکان انتقال چکهای وارده به حساب یا خرج به متفرقه

 • تعریف بانکها و حسابهای بانکی

 • تشکیل پرونده برای هر حساب بانکی اهم از واریز،برداشت،حواله،چک،موجودی و ...

 • تعریف و ثبت هزینه ها

 • عملیات صندوق شامل واریز،برداشت،بستن صندوق،موجودی

 • گزارش از چکهای وارده و صادره و متفرقه

 • گزارش از فاکتورهای فروش بر اساس تاریخ،شماره و نام مشتری

 • گزارش از اجناس فروخته شده براساس تاریخ،کد کالا،نام کالا،مارک،مشخصات خریدار و...

 • گزارش از عملکرد حسابهای بانکی

 • گزارش از حساب کل مشتریان و نیز اطلاعات مشتری به تفکیک بدهکار،بستانکار

 • گزارش از هزینه ها براساس تاریخ و بابت هزینه ثبت شده

 • امکان درج یادداشتهای روزانه و نیز یادآوری یادداشت

 • دفترچه تلفن شخصی

 • محاسبه سود و زیان در بازه زمانی و نماش نموداری به تفکیک ماههای سال

 • محاسه ترازنامه

 • امکان تعریف و ثبت نامحدود کاربران رمزگذاری و تعیین دامنه دسترسی هر کاربر

 • پشتیبانی و بارگذاری اطلاعات بصورت خودکار

 • تنظیمات چاپ شامل اندازه و رنگ قلمها،پانویس،تیتر،آرم و ...

 • تنظیم دلخواه کلیدهای میانبر عملیاتی مهم بر اساس نیاز بصورت دلخواه

 • امکانات گرافیکی و جانبی شامل سفارشی سازی،رنگ بندی،اندازه و رنگ فونتها،پس زمینه،تقویم سالانه و ...

 • یادآور برای یادداشتها،چکها،اقلام در حال اتمام و پیگیری چکها

امکانات نسخه حرفه ای:

 • کلیه امکانات نسخه معمولی

 • ثبت کالاهای آسیب دیده و کسر از موجودی

 • ثبت کالاهای امانی

 • تعریف و ثبت خدمات دلخواه

 • صدور فاکتور خدمات و نمایش آن در حساب مشتریان

 • امکان ثبت و صدور و چاپ پیش فاکتور

 • امکان تبدیل پیش فاکتور صادر شده به فاکتور فروش

 • امکان تعریف نمونه قطع چک و چاپ روی چکهای صادره به تفکیک هر بانک

امکانات نسخه طلایی:

 • کلیه امکانات نسخه حرفه ای

 • تعریف نامحدود بیشتر از یک انبار و بخش

 • ثبت و صدور حواله انبار

 • گزارشگیری از موجودی انبارها و کل انبار

 • محاسه موجودی نقدی کالاهای انبار

 • امکان ثبت کالای تشکیل شده از کالای دیگر (تولیدی)

 • امکان ثبت کالاهای تولیدی و کسر از موجودی کالاهای متشکل از آن کالا

 • ثبت مشخصات پرسنل و ثبت پرداخت حقوق

 • امکان استفاده همزمان نرم افزار بصورت شبکه به تعداد نامحدود

عکسهای منتخب نرم افزار حسابداری دلتا

kljghkl
دانلود کاتالوگ نرم افزار حسابداری دلتا4

دانلود کاتالوگ نرم افزار حسابداری دلتا

بزودی
دانلود بروشور راهنمای نرم افزار حسابداری دلتا3

دانلود بروشور راهنمای نرم افزار حسابداری دلتا

بزودی
دانلود لیست قیمت نرم افزار حسابداری دلتا2

دانلود لیست قیمت نرم افزار حسابداری دلتا

بزودی
دانلود فیلم آموزشی نرم افزار حسابداری دلتا1

دانلود فیلم آموزشی نرم افزار حسابداری دلتا