آموزش كار با Session ها در asp.net

Session چيست؟

يكي از را ه هاي ذخيره اطلاعات استفاده از session مي باشد. Session داده هاي خود را در Ram ذخيره مي كند، ازآنجا كه ميزان حافظه دراختيار هاست محدود مي باشد توصيه مي شود از ذخيره داده ها بيش از اندازه در آن استفاده نشود. روش اضافه كردن يك session به صورت زير مي باشد:

 

Session.Add(“Name”,Value);

 

پارامتر اول يك مقدار منحصر به فرد مي باشد و پارامتر دوم مقدار مربوط به آن.

 

حذف يك Session:

 

Session.Remove(“Name”);

 

بازيابي مقدار يك Session:

Session[“Name”];

اگر Session وجود نداشته باشد مقدار Null برمي گرداند.

 

 

مدت زمان انقضاي يك Session:

Session.Timeout = 5;(به صورت دقيقه)

 

پاك كردن تمام Session ها:

Session.RemoveAll();

 

تعداد Session ها را برمي گرداند:

Session.Count();

دیدگاه ها بسته شده است