آموزش گزارش گیری پیشپرداخت و عودت در نرم افزار پارکینگ

آموزش گزارش گیری پیشپرداخت و عودت در نرم افزار پارکینگ

 

نکته ای مهم برای مدیران پارکینگ در تسویه حساب:

دقت کنید هنگامی که شما بخش ورودی-پیشپرداخت را فعال کرده اید دیگر گزارشات کارکرد کاربران اطلاعات درستی به شما نخواهند داد چرا که دریافت وجوه هم در هنگام ورود و هم در هنگام خروج انجام شده است لذا میبایست از گزارش پیش پرداخت و عودت کاربران استفاده کنید که در استفاده از این مورد نیز باید حواستان باشد هر بار که کاربری را تسویه میکنید باید دو دفعه گزارش بگیرید، یکی گزارش پیشپرداخت و یکی گزارش عودت، سپس آنها را باهم جمع کنید تا مبلغ واقعی بدست آید. اکنون به عکسهای درج شده و اختلاف آنها توجه کنید.

دیدگاه ها بسته شده است