آموزش برنامه نویسی و پردازش تصویر در نرم افزار متلب (1)

آموزش متلب

آموزش برنامه نویسی و پردازش تصویر در نرم افزار متلب

آشنایی با توابع imread – imshow – imwrite در متلب

 آموزش برنامه نویسی در متلب 1

 نوشته ها :

1- مقدمه ای بر آموزش متلب

2- تعریف کوانتیزه

3- تئوری کوانتوم فیزیک

4-  آشنایی با تابع imread 

5-  آشنایی با تابع imshow

6- آشنایی با تابع imwrite

پردازش تصویر در متلب روی سیگنال های دو بعدی کار میکند حتی چیزهایی که ظاهرا تصویر محسوب نمیشود با تغییرات سیگنال میتوانیم نویزی را پاک کنیم یا مفهومی را برسانیم شناسایی افراد در یک سیستم امنیتی یا کارهایی که برای تشخیص عامل یک بیماری در پزشکی انجام میشود در همه با الگوریتم ها و سیگنال های پردازش تصویر کار میکنیم .

از building block ترکیبات و الگوریتم های پایه در کاربردهای خاصی بکار میگیریم که در آخر view به ما میدهد در اینجا ما پیامهایی از سیگنال که در صفحه یا ارائه دو بعدی نمایش داده میشود را تصویر مینامیم 

گر چه ما از محیط سیگنال های بینهایتی دریافت میکنیم حافظه ما همانند حافظه کامپیوتر محدود است ونمیتوانیم همه چیز را آن گونه که در واقعیت وجود دارد پردازش وذخیره کنیم .

آموزش پردازش تصویر در متلب

Mega pixel در دوربین های دیجیتال باعث بالا رفتن قدرت پردازش وذخیره سازی اطلاعات میشود که یک تصویر پیوسته و آنالوگ را با جزئیات save میکند .

ذرات خیلی ریز را کوانتوم میگویند در مشاهده یک منحنی به خاطر فراوانی ذرات ریز تصویر را پیوسته میبینیم .

کوانتیزه : از قرار دادن کوانتوم های کوچک و رسیدن به تصویر بزرگ را گویند .

 

کوانتیزه در متلب

با ارائه دو بعدی این منحنی در جدول میتوانیم به راحتی آن را در رایانه ذخیره کنیم .

pixel هر سلول از تصویر کوانتیزه شده را گویند .

قابل شمارش بودن سلول های یک پدیده را کوانتیزه گویند .

کوانتوم فیزیک اصل بر شمارا بودن همه پدیده ها دارد اما تعداد را خیلی زیاد در نظر میگیرد

برای دیدن تصاویر پرتوهای بینهایتی به چشم ما میرسد اما در اصل کوانتوم آن را باید خیلی زیاد در نظر بگیریم

چون تعداد سلول های دریافت کننده چشم محدود است پس همه پرتوهای دریافتی یک تصویر را چشم نمیگیرد  ولی ما تصویر را کاملا پیوسته میبینیم از آن جهت که پرتوهای دریافتی خیلی خیلی زیاد است .

 

آموزش imshow imwrite در متلب

با خاموش و روشن شدن لامپ ها Digital image حاصل میشود جزئیات این تصاویر ( زیاد و ریز بودن ) را چشم ما نمیتواند ببیند .

در متلب با نمایش ماتریسی تصاویر کار میکنیم .

Digital image به هر شکلی که باشد برای ایجاد آن باید از یک Stream یا File استفاده کنیم .

مراحل Digital image متلب

export را بعد از مرحله  Proc انجام میدهیم .

export ممکن است Data Base باشد یا صفحه نمایش . 

این کار ها را چند تابع انجام میدهند تابع imread مهم ترین آن است  تابع imshow برای نمایش و تابع imwrite برای ذخیره و نوشتن کاربرد دارند

برخی استفاده های تجاری از پردازش تصویر برای استفاده از نرم افزار پلاک خوان در نرم افزار کنترل تردد خودرو و نیز دستگاه صدور کارت پارکینگ هوشمند میباشد که هسته اصلی استفاده از آن نرم افزار پارکینگ است.

 اُدپوت یا اینپوت یک صفحه نمایش یا فایل است که این توابع آن را تکمیل میکند .

توابع خواندن متلب

خواندن با تابع imread 

 1. Syntax
  A=imread(filename,fmt)

اسم ومسیر را به A که خروجی محسوب میشود میدهیم .

 1. [X,map ]= imread (…)

 حالتهایی که کد گزاری با اندیس است شاید X, map  را بدهند . 

 

 1. […]=imread (filename)

شکل ساده تر

 1. […]=imread(URL ,...)
  […]= imread (… , Parm 1 ,Va11 ,Parm2 , Va12 , …)
  
  

اسم پارامتر و مقدارش کنارparm1 , Va1

فرا خوانی :

 1. >>img=imread(‘peppers.png’);

با اجرای دستور کل صفحه پر میشود با اضافه کردن سیمی کالون ( ; ) به آخر ماتریس از آن جلو گیری میکنیم .

ادامه در مبحث 2

دیدگاه ها بسته شده است