آموزش sql server 2008

ايجاد ديتابيس

براي شروع كار با sql server ابتدا بايد يك بانك اطلاعاتي ايجاد كرد براي اين منظور در پنل سمت چپ روي Database راست كليك كرده و گزينه Create New Database را انتخاب كنيد، در پنجره باز شده نام ديتابيس را وارد كنيد و ok را بزنيد.

 

 

 

ايجاد جدول

بعد از ساخت ديتابيس شما بايد ببينيد به چه جدول هايي نياز داريد داده هاي شما در جدول ها ذخيره مي شوند و شما مي توانيد آنها را پردازش كنيد، داخل ديتابيس روي نام جدول(Tables) راست كليك كنيد و New Table را بزنيد يك تب ايجاد مي شود

در قسمت Column Name نام ستون و در قسمت Data Type نوع آن را تعريف مي كنيم و Allow Nulls براي اجازه خالي بودن فيلد مي باشد.

براي فيلد كليد(Primary Key) روي نام فيلد كليك راست و گزينه Set Primary Key را بزنيد.

 

 

 

ارتباط بين جدول ها(Diagram)

اگربخواهيد اطلاعات خود را از چند جدول استخراج كنيد بايد بين جدول ها ارتباط برقرار كنيد، براي اينكه دو جدول بتوانند با هم ارتباط داشته باشند بايد شرايط زير را دارا باشند:

دو فيلدي كه مي خواهند با هم ارتباط داشته باشند

  • از يك نوع باشند(مثلا int)،

  • در يك جدول كليد اصلي و در جدول ديگر كليد خارجي باشد.

براي ايجاد ارتباط در ديتابيس DataBase Diagrams راست كليك كنيد و New Data Base Diagram را بزنيد و جدول هايي كه مي خواهيد را Add كنيد حالا براي ايجاد يك ارتباط  فيلد كليد را با موس از يك جدول كشيده و روي فيلد هم نوع آن در جدول ديگر رها كنيد، يك پنجره باز مي شود كه نشان مي دهد فيلد مشترك در كدام جدول كليد اصلي و در كدام جدول كليد خارجي است دكمه ok را بزنيد در پنجره زيرين يك سري تنظيمات را در اختيار شما قرار مي دهد، يكي از اين تنظيمات INSERT And UPDATE Specification است كه در رابطه با نوع حذف و آپديت كردن سطرها تصميم مي گيرد، مثلا اگر كليد اصلي در جدول يك حذف شد در جدول دو كه به عنوان كليد خارجي است چه اتفاقي براي آن بيفتد كه چهار گزينه دارد:

  • No Action: يعني هيچ عملي انجام نده و همان مقداري كه قبلا بوده باشد.

  • Cascade: اين گزينه حذف آبشاري است، با انتخاب آن همه سطرهايي كه در جدول2 آن مقدار را دارند حذف يا آپديت مي شوند.

  • Set Null: مقدار فيلد را خالي مي گذارد.

Set Default: يك مقدار پيش فرض در فيلد قرار مي دهد.

دیدگاه ها بسته شده است