استفاده از Ajax در ASP.Net

Ajax

 

 

به بروز كردن بخشي از صفحه بدون اينكه كل صفحه مجددا به روز شود Ajax مي گويند. براي توليد كدهاي Ajax به صورت زير عمل مي كنيم:

  • در بالاي صفحه يك كنترل ScriptManager قرار مي دهيم.(از ToolBox زير شاخه Ajax Extepsions)

 

  • pic1
  • يك كنترل Update Panel به صفحه اضافه كرده ، بخشي از صفحه كه بايد بروز شود را داخل كنترل Update Panel قرار مي دهيم.

 

pic2

 

  • توسط خاصيت Triggers كنترل Update Panel كنترلي كه عمل Ajax را آغاز مي كند معرفي مي كنيم.

 

pic3

دیدگاه ها بسته شده است