افزودن فونت در CSS

font

 

 

يكي از مشكلات رايج در طراحي صفحات وب استفاده از فونت هاي شخصي مي باشد بدين صورت كه اگر اين فونت در كامپيوتر كاربر وجود نداشته باشد از فونت هاي پيش فرض استفاده مي كنند، جهت رفع اين مشكل در Html5 و Css تگي به نام @font-face ايجاد شده است، فونت هاي به كار رفته شده در اين دستور با توجه به نوع مرورگر TTF,WOT,WOFF, و TFF مي باشد.پس بدين منظور بايد فونت مورد نظر را توسط نرم افزارهايي به اين سه فونت تبديل كرد و به صورت زير فراخواني نمود:

<style>

@font-face{

Font-family:”BM”;

Src:url(fonts/BMorvarid.eof)format(‘eof’),

       url(fonts/BMorvarid. ‘woff’)format(‘woff’),

      url(fonts/BMorvarid.ttf)format(ttf);

}

</style>

دیدگاه ها بسته شده است