تطبیق پلاک و امنیت در نرم افزار پارکینگ پلاکخوان

امنیت و تطابق در نرم افزار پلاکخوان پارکینگ چیست؟

فایده تطبیق پلاک را میتوان در لحظه سرقت خودرو احساس کرد پس بهتر است سرقتی را شبیه سازی کنیم که در حال وقوع است :

سارق به همراه خودرو وارد پارکینگ میشود و مانند سایر رانندگان متفرقه قبض یا کارت ورود دریافت میکند

پس از ورود و پارک کردن خود رو خود ازغفلت پارکبان و ضعف سیستم امنیتی استفاده و خودرو مورد نظر خود را سرقت میکند و با کارت یا قبض خودرو قبلی اقدام به خروج خودرو میکند.

اگر از دوربین های پلاک خوان در ورود استفاده نشود از انجایی که تصویر از خودرو در هنگام ورود ثبت نشده کاربر به دلیل مشغله کارت را از سارق دریافت مبلغ قابل پرداخت را دریافت و اجازه خروج به راننده دااده میشود و به همین راحتی خودرو سرقت میشود.

کاربران سیستم به دلیل حجم تردد و خستگی نمیتواند چهره تک تک رانندگان به همراه خودرو که با ان وارد پارکینگ شده اند را به حافظه خود نگه دارد و سرقت از پارکینگ بدوندوربین پلاک خوان در مثال بالا امر بدیهی است.

مزیت دوربین پلاک خوان در ورودی و خروجی ثبت تصویر ، شماره پلاک در ورودی و خروجی و تطابق همه این اطلاعات باهم در هنگام خروج است . به این معنی که خودرو در زمان ثبت ورود تصویر خودرو شماره پلاک و شماره کارت ذخیره میگردد و در هنگام خروج نیز مجدد شماره پلاک ورودی شماره کارت خروجی و تصویر خودرو در حال خروج ثبت میشود.

با امکان تطبیق پلاک در نرم افزار پارکینگ پلاک ورودی با پلاک خروجی شماره کارت در ورود و در خروج با یکدیگر مطابقت داده میشود و در صورت عدم تطبیق در حین خروج طی حالتهای مختلفی که در ادمه توضیح داده شده است کاربر را مطلع میکند.

هنگام نمایش قیمت راه بند پلاخوان (تطابق پلاک در خروج) اگر نرم افزار پلاکخوان تطابق تشخیص ندهد راهبند را باز نخواهد کرد.

در هنگام خروج تصویر ثبت شده از خودرو در هنگام ورود در پس زمینه به سه رنگ مختلف نمایش داده میشود :

کادر قرمز :اگر تصویر ثبت شده در ورودی در هنگام خروج در کارد قرمر نمایش داده شود بدین معنی است که پلاک ورودی وخروجی با این شماره کارت فعلی مطابقت ندارد و نیاز به بررسی توسط کاربر است.

کادر زرد : کادر زرد رنگ به معنی عدم تطابق کامل است و مککن است یک یا دو عدد ناخوانا یا ناهمتا باشد

کادر سبز : تطبیق کامل صورت گرفته و این شماره کارت ثبت شدهخروج بلامانع میتواند داشته باشد

در سیستم های تمام هوشمند که کاربر در محل حضور مستقیم ندارد نیاز است تا این بررسی به صورت خودکار صورت گیرد و خودرو در حالت عدم تطابق تا بررسی توسط مدیر سیستم خارج نگردد.

برای فعال کردن این حالت میتوان از منوی امکانات از قسمت تنظیمات دوربین پلاک خوان این قابلیت را در اتوماسیون پارکینگ ایجاد نمود تا در صورت عدم تطابق واکنش نرم افزار تعیین شود.

امنیت در نرم افزار پلاکخوان
امنیت در نرم افزار پلاکخوان

تنظیم واکنش نرم افزار به عدم تطابق پلاک:

بدون واکنش : در صورت صلاحدید میتوان مشخص کرد تا نرم افزار مانع از خروج نشود و به عبارتی بدون واکنش در صورت عدم تطبیق باشد

فقط هشدار دهد:  علاوه بر نشان دادن کارد قرمز پیامی به همراه میزان تطابق به کاربر نیز هشدار داده شود تا میزان تطابق بررسی گردد

اجازه خروج ندهد :در صو.رت عدم تطابق اگر کاربر میهمان باشد مانع از خروج شده و اگر کاربر مدیر باشد درخواست تائید ادامه عملیات را نشان میدهد

آلارام امنیتی فعال شود :در صورت عدم تطابق آلارم امنیتی را فعال میکند

ثبت عملکرد :در صورت عدم تطابق نرم افزار از این واقعه گزارشی تهیه میکند

درصد مجاز: با مشخص کردد دصد تطابق میتوان حدی را برای عدم تطابق در نظر گرفت .برای مثال اگر در هنگام ثبت به علت مخدوش بودن یکی از اعداد یک رقم ناصحیح باشد آن را نادیده گرفته و 85 درصد تطابق را 100 درصد در نظر میگیرد

اگر میزان تظابق را 98درصد در نظر بگیریم تمام اعدا حتی در صورت مخدوش بودن در خروجی باید صحیح خوانده شود تا تطبق کامل گزارش داده شود

کیان اکبرپور
کیان اکبرپور هستم معتقدم همیشه با کمی فکر کردن راه کار های مناسبی را میتوان خلق کرد عاشق کار گروهی هستم.

دیدگاه ها بسته شده است