امکانات نسخه 5.2.7 نرم افزار پارکینگ دلتا 

امکانات نسخه 5.2.7 نرم افزار پارکینگ دلتا

1- افزودن عکس پلاک در ورود و خروج از پارکینگ در گزارشات نامحسوس:

527brozresani

در قسمت گزارشات امنیتی و تردد نامحسوس با انتخاب هر کدام از تردد ها عکس ثبت شده از پلاک

را در هنگام ورود  یا خروج نمایش میدهد.

 

2-ثبت مشخصات سیستم عامل و کاربر ویندوزی کاربران متخلف:

update527

در صورتی که پارکینگ چند درب داشته باشد و یا چند سیستم کنترل تردد داشته باشد نمیتوان

تشخیص داد

کدام سیستم توسط کاربر در زمان تخلف در حال کار بوده است در این گزارش جدید نام کاربر و محل

فعالیت

کاربر و نام کامپیوتر را در گزارش قرار داده  میشود.

 

3-ثبت مشخصات سیستم عامل و کاربر ویندوزی کاربران متخلف:

سیستم هایی که از دوربین پلاک خوان استفاده میکنند با بستن صفحه دوربین پلاک خوان در صورت

عبور خودرو  از جلوی دوربین گزارشات تردد آنها ثبت نمیگردد. کاربر با بستن دوربین در ساعاتی از

زمان کار خود میتواند  بدون ثبت ورود و یا صدور قبض اجازه ورود به خودرو بدهد و در زمان خروج وجه

نقد دریافتی را بدون ارائه به مدیر به جیب بزند.

در صورتی که مدیر این گزینه را در اتوماسیون پارکینگ فعال کرده باشد زمانی که کاربر اقدام به بستن صفحه

دوربین پلاک خوان  میکند گزارش آن و زمان آن رات ثبت میکند و با اعلام هشدار به کاربر مانع آن میشود.

4-تعریف 4 نوع نمایش ورودی-خروجی-مدیریتی-گزارشگر:

در پوشه Parking soft فایلی به نام Door.txt وجود دارد که  با توجه به کارکرد نرم افزار کنترل تردد

برخی از امکانات را نادیده میگیرد.دسته بندی به شرح زیر میباشد:

Enter:سیستم درب ورود تعریف شده است اگر گزینه ورود و خروج یک طرفه فعال شده باشد امکان خروج وجود ندارد

Exit: سیستم درب خروج تعریف شده است اگر گزینه ورود و خروج یک طرفه غعال شده باشد امکان ورود وجود ندارد

reporter:سیستم فقط برای گزارش گیری استفاده می شود.

manager:دوربین پلاک خوان را نمایش نمیدهد.

 

کیان اکبرپور
کیان اکبرپور هستم معتقدم همیشه با کمی فکر کردن راه کار های مناسبی را میتوان خلق کرد عاشق کار گروهی هستم.

دیدگاه ها بسته شده است