امکانات نسخه 5.6.3 نرم افزار پارکینگ دلتا 

امکانات نسخه 5.6.3 نرم افزار پارکینگ دلتا 

با وارد شدن خودرو و قرار گرفتن مقابل دوربین پلاکخوان ورودی بلافاصله پلاک خودرو در گزارشات تردد

ثبت میگردد و با ثبت کارت برای خودرو تصویر وزمان ورود  در قسمت قبوض صادره ثبت میگردد

درعین حال تصویر گرفته شده از خودرو در هنگام ورود در صفحه اصلی نرم افزار قابل مشاهده

است و آن را مجددا میتوان از قسمت قبوض صادره با استفاده از دکمه مشاهده تصویر خودرو آن

را مشاهده کرده. در به روز رسانی جدید  این قابلیت در هنگام خروج خودرو هم قابل دسترس

است . در نسخه های قبل نرم افزار پارکینگ دوربین پلاک خوان پلاک ثبت شده در ورود و شماره کارت و شماره

پلاک خودرو در هنگام خروج را ببرسی میکرد در صورت عدم تطابق ان را به کاربر اعلام می نمود

در این به روز رسانی نرم افزار اتوماسیون پارکینگ علاوه بر این تطابق عکس خودرو در هنگام

خروج را هم در قبوض خروجی با استفاده ار دکمه مشاهده تصویر خودرو میتوان مشاهده نمود.

به روز رسانی 5.6.3

کیان اکبرپور
کیان اکبرپور هستم معتقدم همیشه با کمی فکر کردن راه کار های مناسبی را میتوان خلق کرد عاشق کار گروهی هستم.

دیدگاه ها بسته شده است