امکان رند کردن مبالغ در نرم افزار پارکینگ

رند کردن مبالغ در نرم افزار کنترل پارکینگ

حتما برای شما پیش آمده است که برای مبالغ نمایش داده شده اعدادی نامتعارف برای کسر مبلغ مشتری باشند.

برای تسریع در عملیات محاسبه شما میتوانید از امکان رند کردن مبالغ در هنگام محاسبه استفاده نمایید.برای فعال کردن این امکان جدید میتوانید به بخش تنظیمات نرم افزار پارکینگ بروید و تیک رند کردن مبالغ را بزنید و سپس از منوی تعرفه به قسمت رند کردن مبالغ وارد شوید و جدولی مشابه جدول فوق بسازید.

در نظر داشته باشید که مبالغی که در بازه فوق قرار نداشته باشند همان مبلغ محاسبه شده نمایش داده میشوند.

دیدگاه ها بسته شده است