برنامه نویسی شی گرا

برنامه نویسی شی گرا

برنامه نویسی شی گرا شیوه نوینی است که در آن می توان قطعاتی را ایجاد کرد و در برنامه های مختلف مورد استفاده قرار داد.قابلیت خوانایی برنامه هایی که در این روش نوشته می شوند بالا بوده ، تست ، عیب یابی و اصلاح آن ها آسان است . شی گرایی ، بر اشیا  تاکید دارد. در برنامه نویسی شی گرا اشیا به صورت انتزاع مطرح می شوند.

انتزاع: به آن چیزی می گویند که شما در مورد آن فکر می کنید و در یک دید کلی مطرح می کنید. مثلاً وقتی به یک دانه شن فکر می کنید ناخوداگاه فکرتان به سمت ساحل می رود یا وقتی به یک درخت فکر می کنید ذهنتان به سمت جنگل متمرکز می شود. به این انتزاع می گویند که در این سبک برنامه نویسی مطرح می شود که اشیا با توجه به کلاس های خودشان ساخته می شوند که خود  کلاس ها ممکن است  که از کلاسهای دیگری مشتق شده باشند.

در این تحقیق شی گرایی را در دو زبان برنامه نویسی (C#,C++) مورد بررسی قرار می دهم و شی گرایی و موارد  آن را در هر یک به اختصار توضیح می دهم.

در ابتدا نگاهی می اندازیم به این خاصیت در زبان برنامه نویسی C++ و در ادامه شی گرایی را در زبان C# مورد بررسی قرار می دهیم .

شئی گرایی در زبان C++

برنامه نویسی شی گرا چیست؟

از آنجا که اساس تکوین C++ برنامه نویسی شی گرا است. پس مهم است که تعریف دقیقی را از برنامه نویسی شی گرا ارائه دهیم . شی گرا از بهترین مفاهیم برنامه سازی ساخت یافته بوجود آمده است و با چندین مفهوم قوی ترکیب شده که امکان سازماندهی برنامه ها را به طور کارآمد را فراهم می کند.

به طور کلی هنگامی که در حالتی شی گرا نیز برنامه می نویسید مساله را به بخش های تشکیل دهنده آن تجزیه می کنید. هر مولفه ای یک شی خود ظرف می شود که شامل دستورالعملهای خودش و داده های مرتبط با آن شی است . از طریق این عملیات پیچیدگی کاهش یافته و می توان برنامه های بزرگ را مدیریت کرد . همه زبان های برنامه نویسی شی گرا در سه چیز مشترک هستند : کپسوله سازی ، چند ریختی و وراثت. که در زیر اشاره مختصری به هریک از آنها می کنیم.

کپسوله سازی

همانطور که می دانید تمام برنامه ها از دو عنصر اصلی تشکیل می شوند : عبارت برنامه (کد) و داده ها . کد بخشی از برنامه است کد عملیات را اجرا می کند و داده ها اطلاعاتی است که توسط این عملیات تحت تاثیر قرار گرفته . کپسوله سازی یک مکانیزم برنامه نویسی است که کد و داده ها را با هم در یک جا قرار داده و هر دو را از استفاده نادرست و تداخل خارجی ایمن نگه می دارد .

در یک زبان شی گرا ، کد و داده ممکن است با هم در چنین روش محدود شوند که یک جعبه سیاه خود ظرف را ایجاد می کند . درون جعبه تمام داده های مورد نیاز و کد است . هنگامی که در این روش کد و داده ها با هم پیوند برقرار می کنند یک شی به وجود می آید . به عبارت دیگر یک شی ابزاری است که ازکپسوله سازی پشتیبانی می کند.

درون یک شی (کد وداده ها) یا هردو ممکن است برای آن شی محلی (خصوصی/Private) یا عمومی (Public) باشند.کد یا داده های محلی فقط توسط بخش دیگری از شی شناخته شده و قابل دست یابی هستند.

به همین دلیل کد یا داده محلی برای قطعه ای از برنامه که خارج از شی است قابل دسترس نمی باشد . هنگامی که کد یا داده ها عمومی هستند بخش ها دیگری از برنامه ممکن است به آنها دسترسی داشته باشند حتی اگر درون شی تعریف شده باشند بخش های عمومی یک شی برای ارائه یک ارتباط کنترل شده با عناصر محلی شی مورد استفاده قرار می گیرند.

1 دیدگاه

  1. ناشناس گفت:

    ممنون عالی بود