به روز رسانی نسخه 5.4.6 نرم افزار پارکینگ

به روز رسانی نسخه 5.4.6 نرم افزار پارکینگ

 

1-بخش پلاکها و برچسبها از قسمت اشخاص حذف گردید و بخش پرسنل به رانندگان انتقال یافت.

شما میتوانید برای هر راننده مشترک یا پرسنل حداکثر 6 پلاک مجاز به تردد تعریف کنید . نیز

حالت فعال یا غیر فعال بودن کارت اشتراک را از مشخص کنید.

viyrayesh

نکته مهم در تعریف نوع پرسنل برای سیستم کنترل تردد  اینکه پس از تعریف پرسنل نیز با انتخاب پرسنل مورد نظر و

سپس لیست پرداختهای ماهانه بازه زمانی فعال بودن پرسنل را تعریف نمایید:

 

etebary

پس از تعریف مشترک یا پرسنل و تعریف پلاکهای آنها نرم افزار پارکبنگ پلاک خوان بصورت

هوشمند با مشاهده

پلاکهای تعریف شده قبل از رسیدن خودرو به باجه اقدام به نمایش اطلاعات آنها در کنار پلاک

مینماید که این نمایش اطلاعات را میتوان با استفاده از بخش تنظیمات نرم افزار باز کردن خودکار

راهبند بمحض مشاهده و معتبر بودن اشتراک همراه باشد.

controltaradodd2

اگر راننده مورد نظر از مشترکین یا پرسنل باشد وضعیت اعتبار مشترک بررسی شده و به کاربر

سیستم پارکینگ نمایش داده میشود و اگر از مشترکین نباشد سابقه حضور این پلاک در این

پارکینگ در قسمت خلاصه وضعیت نمایان میشود. این خلاصه وضعیت شامل تعداد و نیز آخرین زمان

مشاهده پلاک توسط دوربین میباشد.( قبلا این اطلاعات با کلیک راست بر روی پلاک نمایش داده

میشد)

 

کیان اکبرپور
کیان اکبرپور هستم معتقدم همیشه با کمی فکر کردن راه کار های مناسبی را میتوان خلق کرد عاشق کار گروهی هستم.

دیدگاه ها بسته شده است