تنظیمات فارسی ویندوز

برای درست کردن تنظیمات ویندوز ابتدا از منوی Start بر روی Control Panel کلیک می کنیم تا پنجره کنترل پنل باز شود
از پنجره کنترل پنل وارد Change display language شوید تا پنجره Regional and Language ظاهر شود
 در پنجره ظاهر شده به تب یا برگنشان Format رفته و مطمئن می شویم تا کادر انتخابی به نمایش درآمده در تصویر ذیل  Persian انتخاب شده باشد.
سپس در تب Location نیز Iran را انتخاب نمایید
در ادامه نیز مطابق تصاویر عمل نمایید و در نهایت سیستم احتیاج به restart دارد.
 

 

 

دیدگاه ها بسته شده است