تنظیم زمان نمایش عکس ورودی

امکان تنظیمات دلخواه در نمایش عکس ورودی هنگام خروج

در نسخه 3.4.4 نرم افزار پارکینگ عمومی امکان تنظیمات دلخواه برای نمایش عکس گرفته شده هنگام ورود در زمان خروج اضافه شد.

برای انجام تنظیمات این مورد به بخش تنظیمات نرم افزار مراجعه کنید:

setting2

همانطور که در عکس مشاهده میکنید کاربر میتواند با زدن تیک نمایش عکس ورودی آنرا فعال و یا با برداشتند آن، آنرا غیر فعال کند.

چنانچه آنرا در حالت فعال قراردهید میتوانید از باکسهای داخل کادر زمان نمایش آنرا از 1 تا 15 ثانیه و نیز فونت نمایش مبالغ و سایر اطلاعات را از 1 تا 4 تنظیم کنید.

دیدگاه ها بسته شده است