جلوگيري از كپي كردن اطلاعات در تكست باكس

بعضي وقتها لازم كه دسترسي كاربران را محدود كرده و از وارد كردن اطلاعات كپي شده جلوگيري كنيم، از دو راه مي توان اطلاعات را كپي كرد يكي با استفاده از كليدهاي ميانبر و ديگري كليك راست كردن با موس كه هر دو راه بايد بسته شود فرض مي كنيم تكست باكسي با نام TextBox1 داريم:

ابتدا System.Media را به Usingها اضافه مي كنيم

  • كپي كردن با موس: براي بستن اين راه بايد جلوي راست كليك كردن با موس را بگيريم بدين منظور داخل رويداد MouseDown مربوط به TextBox1 كدهاي زير را مي نويسيم:

if (e.Button == System.Windows.Forms.MouseButtons.Right)

            {

                TextBox1.ContextMenu = new ContextMenu();

                SystemSounds.Beep.Play();

            }

 

  • كليدهاي ميانبر: در اين روش بايد جلوي وارد كردن كليد Ctrl را بگيريم كافيست داخل رويدادKeyPress تكست باكس كدهاي زير را بنويسيم:

 

if (ModifierKeys.HasFlag(Keys.Control))

      {

           e.Handled = true;

           SystemSounds.Beep.Play();

      }

 

 

حالا ديگه كاربر از هيچ راهي نمي تواند اطلاعات كپي شده را در تكست باكس پيست كند.

دیدگاه ها بسته شده است