دستور position در css

دستور position 

با اين خاصيت مي توان مقدار يك تگ را نسبت به موقعيت اوليه، صفحه و يا مرورگر تغيير داد، اين خاصيت داراي 4 مقدار به شرح زير مي باشد:

  • Static: در اين حالت تگ از جاي خود تكان نمي خورد و پنج خاصيت bottom,right,left,top,z-index مقدار نمي گيرد.

  • Relative: در اين حالت تگ ها موقعيت جديدي نسبت به محلي كه قرار دارند مي پذيرد، همچنين موقعيت اوليه آنها حفظ مي شود.

  • Absolute: در اين حالت مختصات جديد نسبت به page و يا پدرش در صورتي كه خاصيت position آن relative باشد دريافت مي كند.

  • Fixed: موقعيت جديد را نسبت به مرورگر دريافت كرده با اسكرول از جاي خود تكان نمي خورد.

دیدگاه ها بسته شده است