سیستم بارکد خوان

سیستم بارکد خوان

در سیستم بارکد خوانی ما یک دستگاه بارکدخوان خواهیم داشت و یکسری برچسب بارکد که توسط همان دستگاه بارکد خوان خوانده میشوند.

مکانیزم عملکرد بارکد و بارکدخوان به این صورت است که با تابش نوش از دستگاه بارکدخوان حسگرهای نوری داخل دستگاه اطلاعات دریافتی را آنالیز کرده و دادها را بر اساس کد اسکی (کد استاندارد داده) به کامپیوتر منتقل کرده و دادها در آنجا پردازش خواهند شد.

بارکدها بصورت برچسب در بازار موجود میباشند و یا شما میتوانید آنها را با استفاده از نرم افزارهای خاصی تولید کنید. سیستمهای مبتنی بر بارکد حالتهای قدیمی انتقال داده محسوب میگردند و با توجه به سیستمهای آر اف آیدی جدید قابل مقایسه نیستند. در زیر شرحی از مزایا و معایب استفاده از سیستم بارکد خوان را شرح میدهیم:

  • در سیستم بارکد  خواندن اطلاعات با توجه به کج گرفتن نور ورودی بر روی برچسب ممکن است صحیح وارد نشود

  • کثیف شدن و خرابی کارتهای بارکد خوان و عملکرد نادرست ریدر

  • عمر کمتر ریدرهای بارکد نسبت به RFID

  • کند بودن سرعت دریافت اطلاعات نسبت به RFID

  • بالاتر بودن نسبت درصد خطا نسبت به RFID

  • سیستمهای RFID در محیطهای خشن و کثیف کار میکند اما بارکد نمیتواند

  • تنها مزیت بارکد نسبت به RFID ارزانتر بودن تهیه بارکد میباشد

موارد استفاده از بارکد خوانها در فروشگاهها نرم افزار حسابداری ، نرم افزار حضور و غیاب ، نرم افزار پارکینگ و از این قبیل میباشد.

دیدگاه ها بسته شده است