كار با كوكي ها در asp.net

كوكي ها:

 

فايل هاي متني مي باشند كه در كامپيوتر كلاينت ذخيره مي شوند، داراي امنيت پايين بوده و ضريب ريسك پذيري زيادي دارد.

جهت استفاده از يك كوكي از كلاس HttpCookie به صورت زير استفاده مي كنيم:

 

HttpCookie myc = new HttpCookie(“login”);

 

با كد زير مي توان فيلدهايي درون كوكي ايجاد ايجاد نموده و مقادير مورد نظر را درون آن ذخيره كرد:

myc[“users”] = txtUsers.Text;

myc[“Pass”] = txtPass.Text;

هر كوكي داراي تاريخ انقضا مي باشد و اين تاريخ به صورت زير قابل تنظيم است:

 

myc.Expires = DateTime.Now.AddDays(5);

و در نهايت كوكي را به كامپيوتر كاربر ارسال مي كنيم:

Response.Cookies.Add(myc);

دیدگاه ها بسته شده است