مدیریت پرسنل و مشترکین با نرم افزار پلاک خوان

نرم افزار تشخیص پلاک آنلاین چگونه مدیریت پرسنل و مشترکین با نرم افزار پلاک خوان را انجام میدهد؟

تردد فقط یک پلاک به صورت اشتراک در لحظه : در صورت فعال نمودن این قسمت در صورت ثبت بیش از یک پلاک برای یک شماره اشتراک ، نرم افزار راهبند پلاک خوان هوشمند خودرو در صورتی که از قبل خودروی دیگری از پلاک های ثبت شده ورود شده باشد پلاک ثبت شده خودرو دوم را اجازه ورود نمیدهد .

خودرو دوم در این لحظه میتواند به صورت خودرو متفرقه(با احتساب هزینه در نظر گرفته برای خودرو های متفرقه) وارد شود

بازکردن راهبند خروج پس از چند دقیقه از آخرین ثبت :

در صورتی که دو پلاک خودرو برای یک اشتراک ثبت شده باشد  در هنگامی که یکی از خودرو ها  از مجموع پلاک های ثبت شده به عنوان اولین نفر وارد پارکینگ میشود راهبند پلاک خوان خودرو ورود آن را به عنوان مشترک در نظر میگیرد چون قبل این ورود خودروی دیگری از پلاک های ثبت شده وارد نشده است.

خودرو دوم از مجموع پلاک های ثبت شده برای این اشتراک در هنگام ورود به عنوان متفرقه در نظر گرفته میشود و طبق تعرفه در هنگام خروج محاسبه مبلغ انجام میپذیرد.

حال در هنگام خروج باید خودرو  که به صورت مشترک به عنوان نفر اول وارد پارکینگ شده نیز به عنوان مشترک خارج شود ( پس از دیدن پلاک راهبند خروج باز شود) و همچنین خودرو دوم که به عنوان متفرقه با دریافت قبض یا کارت وارد شده است به عنوان متفرقه خارج گردد.

یعنی با مشاهده و تشخیص پلاک آنلاین خودرو یا اسکن قبض میلغ مشخصی را توسط دستگاه پوز پرداخت کرده و پس از تراکنش موفق راهبند باز شود.

گاهی اوقات به دلیل مخدوش بودن پلاک خودرو ممکن است بین اعدا 2 و3 یا 2 و 7  نرم افزار دچار اشتباه شود  و خودرو پس از ثبت خروج قبل از تصفیه حساب با پردازش مجدد پلاک نرم افزار به اشتباه خودرو دوم را مشترک اول در نظر بگیرد و بدون پرداخت مبلغ راهبند را باز نمایید.

 در این قسمت به نرم افزار این امکان داده شده است که در صورت ثبت خروج خودرو مشترک وارد شده به عنوان متفرقه پس از اخرین پردازشی که از پلاک شده تا دقیقه ای مشخص مجدد نرم افزار تشخیص پلاک واکنشی نسبت به پلاک ندهد

مدیریت پرسنل با نرم افزار پلاک خوان
مدیریت پرسنل با نرم افزار پلاک خوان

تداخل مشترک با متفرقه در هنگام چاپ قبض :

در سیستم های هوشمند در حالتی که پلاک جزو مشترکین مجموعه ثبت شده باشد در هنگام ورود اگر اقدام به صدور قبض کند نرم افزار حالتهای مختلفی را به صورت عملکرد خود در نظر میگیرد.

این اقدام ممکن است توسط کاربر نیز صورت گیرد که نرم افزار پلاک خوان با استفاده از تنظیمات خود واکنش مختلفی را نشان میدهد از جمله :

بدون واکنش: نرم افزار هیچ واکنشی نشان نمیدهد و اجازه صدور قبض به مشترک را میدهد

پخش بوق ممتد از کنترلر راهبند : بافاصله بوق ممتد از دستگاه کنترلر راهبند برای اعلام اخطار پخش میشود

نمایش پیام تصمیم گیری : در حالت پیامی به کاربر نشان داده میشود که این عملیات در صورت موافقت کاربر ادامه یابد.

پخش فایل صوتی از اسپیکر: در صورتی کهاز سیتم تمام هوشمند استفاده مکنید لازم است تا با استفاده از اسپیکر این اگاه سازی به راننده داده شود

کیان اکبرپور
کیان اکبرپور هستم معتقدم همیشه با کمی فکر کردن راه کار های مناسبی را میتوان خلق کرد عاشق کار گروهی هستم.

دیدگاه ها بسته شده است