مدیریت چند پارکینگ همزمان

مدیریت چند پارکینگ همزمان

 در نرم افزار پارکینگ اگر شبکه داخلی وجود داشته باشد که اطلاعات چند پارکینگ شما در این شبکه با دیتا بیس های متفاوتی وجود داشته باشد شما به عنوان مدیر میتوانید به هرکدام از این پارکینگ ها دسترسی داشته باشید.

برای این منظور ابتدا تنظیمات فایل درون برنامه ای Door.txt  انجام دهید. اگر داخل این فایل متنی کلمه

Enter  به معنی سیستم درب ورود

Exit  به معنی سیستم درب خروجی

Reporter   سیستم به منظور گزارش گیری

Manager   مدیریت پارکینگ بدون باز کردن دوربین پلاک خوان

فایل درون برنامه ای  به نام  ConnectionList.txt لیست دسترسی ها به دیتا بیس ها ی

پارکینگ ها قراردارد که میتوان به ترتیب پارکینگ ها و آدرس دسترسی ها را میتوان در آن قرار

داد.بعد از اجرا نرم افزار پنجره زیر نمایش داده میشود که  طبق مراحل زیر عمل میشود:

manager

1:شماره اتصال به پارکینگ

2:با  انتخاب این دکمه متصل بودن یا نبود به دیتا بیس پارکینگ را میتوان بررسی کرد

3:در صورت متصل بودن نام پارکینگ انتخابی در این قسمت نمایان میشود

4:با انتخاب ورود به نرم افزار   پنجره دریافت نام کاربری و رمز عبور نمایان می گردد.

تفاوتی وجو ندارد که سیستم در حال استفاده به منظور اتوماسیون پارکینگ عمومی استفاده شده باشد یا به منظور سیستم کنترل تردد در هر حالت میتوان از این امکان استفاده نمود.

کیان اکبرپور
کیان اکبرپور هستم معتقدم همیشه با کمی فکر کردن راه کار های مناسبی را میتوان خلق کرد عاشق کار گروهی هستم.

دیدگاه ها بسته شده است