نرم افزار جانمایی پارک خودرو

آموزش کار با نرم افزار تکمیلی جانمایی پارک خودرو پارکینگ

تصور کنید قرار باشد خودرو خود را در میان 70هزار خودرو پارک شده در مساحت50هکتار پیداکنید میوان حدس زد کار بسیار سخت و نیازمند هوشمندی بسیار در هنگام ورود است.

هدف از این نرم افزار پاسخگویی محدوده پارک شده خودرو در پارکینگ های بزرگ است.

فرض کنید در هنگام ورود توسط راه بند پلاکخوان تشخیص پلاک خودرو انجام گردیده است، که البته این امر بدون داشتن راهبند نیز مقدور است زیرا تشخیص پلاک آنلاین انجام میگردد.

این نرم افزار کمک میکند تا راننده با اعلام شماره پلاک یا شماره کارت خود محل محدوده پارک خودرو را بر اساس زمان ورود پیدا کند.نرم افزار بر اساس تاریخ ورود خودرو ها و اطلاعات ردیف بندی خود بر اساس زمان وارد شده میتواند راننده را مطلع کند در زمان پارک خودرو کدام بلوک در حال چیدمان بوده.

نرم افزار جانمایی پارک خودرو
نرم افزار جانمایی پارک خودرو

1: تصویر خودرو جستجو شده را میتوان مشاهده کرد

2:اطلاعات مربوط به خودروجستجو شده را میتوان مشاهده کرد در کادر سبز آخرین وضعیت خودرو را میتوان مشاهده کرد

3:لیست موارد مطابق با جستجو انجام شده

4:پنل جستجو که شامل موارد زیر است:

بر اساس شماره پلاک: در صورت مفقود شدن قبض با جستجو شماره پلاک خودرو میتوان اطلاعات آخرین وضعیت را دریافت کرد.

برا اساس شماره قبض: شماره قبض چاپ شده را میتوان با فعال کردن این قسمت جستجو کرد

شماره کارت:آخرین وضعیت خودرو را میتوان بر اساس شماره کارت خودرو جستجو نمود

لیست چیدمان ها

منظور از چیدمان ردیف و قطعه بندی هایی است که درطی زمان مشخص خودرو ها اقدام به پارک کرده اند. در پارکینگ های بزرگ بهترین روش برای جلوگیری از سر درگمی رانندگان ایجاد بلوک ها و ردیف هایی داخل این بلو ک ها است. وظیفه کاربر این سیستم جمع اوری اطلاعات مربوط به زمان و پایان چیدمان در یک قطعه و یک بلو ک است. برای مثال زمانی که قطعه شماره یک خودرو ها در ردیف دو شروع به پارک کردند تاریخ و ساعت شروع پارک اولین خودرو را یاداشت نماید.پس از جمع اوری اطلاعات این زمانبندی را در این قسمت وارد میکند.در این منو لیست تمام چیدمان ها را میتوان مشاهده کرد که از چه تاریخ و تا چه زمانی کدام ردیف در حال چیدمانبوده است . برای ثبت چیدمان دکمه جدید را انتخا ب کرده و مانند شکل زیر زمانبندی کنید

لیست چیدمان جدید

ابتدا تاریخ و ساعت شروع  را نرم افزار از آخرین زمان چیدمان قبل ثبت میکند و زمان پارک اخرین خودرو در قطعه مد نظر را کاربر وارد کرده سپس از قسمت قطعه و ردیف مکان مورد نظر را انتخاب میکند .

نکته: در صورتی که زمان شروع و پایان قطعه با ردیفی موجود نبود تاریخ شروع چیدمان را با توجه به اطلاعات بدست آمده تغییر دهید.

لیست پلاک های انتقالی

بعضی راننده بدون رعایت نظم خودرو های خود را در مسیر ردیف ها  یا جای نامناسب پارک میکنند. درصورت جابجایی این خودرو با ثبت شماره پلاک و مکان فعلی آن ها میتوان خودرو را با یدک کش به مکان مناسب انتقال داد.در این قسمت لیست خودرو هایی که توسط یدک کش جابجا شده اند را میتوان با توضیحات مشاهد نمود.

کیان اکبرپور
کیان اکبرپور هستم معتقدم همیشه با کمی فکر کردن راه کار های مناسبی را میتوان خلق کرد عاشق کار گروهی هستم.

دیدگاه ها بسته شده است