نسخه جدید نرم افزار پارکینگ 3.4.3

نسخه جدید نرم افزار پارکینگ عمومی

تاریخ بروز رسانی: 1395/01/30

شماره نسخه : 3.4.3

کاربری: پارکینگهای عمومینسخه طلائی

شرح امکانات جدید:

در نسخه قبلی منتشر شده از نرم افزار پارکینگ عمومی ما امکان لحاظ نمودن تخفیف جهت ارگانها و اشخاص را تعریف نمودیم در این نسخه شما میتوانید از تخفیفهای داده شده از ارگانها گزارش تهیه کنید که این گزارش بر اساس بازه ای از تاریخ و انتخاب نام ارگان مربوطه باشد. شما نیز میتوانید از این گزارش خروجیهای مربوط به نرم افزارهای word , excel , pdf , … را تهیه کنید و از آن جهت مراجعه های بعدی استفاده نمائید.

جهت دانلود این نسخه میتوانید از این لینک استفاده نمائید.

در زیر تصاویر مربوط به گزارش ارگانها را مشاهده میکنید:

1

2

3

دیدگاه ها بسته شده است