نسخه 5.1.4 نرم افزار پارکینگ

امکانات نسخه 5.1.4 نرم افزار پارکینگ دلتا 

برای فعال سازی امکان رند کردن مبالغ دریافتی به بخش تنظیمات نرم افزار مراجعه نمایید و تیک مربوط به رند کردن مبالغ را از برگنشان سایر تنظیمات بزنید تا این امکان فعال گردد.

قبل از انجام اینکار میبایست بازهای مربوط به رند کردن مبالغ را مشخص کنید که برای اینکار از منوی تعرفه گزینه رند کردن را بزنید.

با استفاده از گزینه جدید اطلاعات مربوط به از مبلغ تا مبلغ را بنویسید و مبلغ رند شده ای که میخواهید به کاربر نشان داده شود را مشخص کنید.این مبلغ در تابلو سیگمنت نمایش مبلغ خروجی به راننده نیز نشان داده میشود.توجه داشته باشید مبلغی که خارج از بازه رند کردن شما قرار بگیرند همان عدد در خروجی نشان داده میشود.

دیدگاه ها بسته شده است