نصب و راه اندازی نرم افزار مانیتورینگ

آموزش چگونگی نصب و راه اندازی نرم افزار مانیتورینگ به نرم افزار پارکینگ

نرم افزار مانیتورینگ پارکینگ
نرم افزار مانیتورینگ پارکینگ اطلاعات پلاک خودروهای ورودی را نمایش میدهد

استفاده از نرم افزار تکمیلی مانیتورینگ پارکینگ جهت نمایش مشخصات مشترکین و نیز خودروهای متفرقه است که فقط برای مشتریانی که از سیستم پلاک خوان استفاده میکنند قابل استفاده است.

این برنامه در ویندوز 10 هیچ پیش نیازی نیاز ندارد.نصب نرم افزار پارکینگ برای کارکرد نرم افزار مانیتورینگ کافیست.

نحوه ارتباط گیری:

داخل پوشه monitoring  فایل متنی با پسوند  .txt به نام config وجود دارد که پس از باز کردن آن اطلاعات زیر نشان داده میشود:

Server=(local)\SqlServer2017;Database=ParkingDB;uid=sa;pwd=1;

FileCam: rtsp://192.168.1.10:5544/live0.264

MonitoringIp:Local

ReactionTime:50

ResetScreen:3000

که برای هرکدام در زیر توضیح داده شده است:

خط مربوط به Server : رشته اتصال نرم افزار مانیتورینگ به بانک اطلاعاتی یا همان دیتا بیس اصلی نرم افزار است .در صورت ی که سیستمی که از ان به منظور مانیتوریگ استفاده میکنیم همان سیستم سرور است  قبل از ” / “ کلمه local  و در غیر این صورت ای پی سیستم سرور را قرار میدهیم.

خط مربوط به FileCam  :  در این خط آدرس پرتوکل  Rtsp  دوربین را باید قرار دهیم و برای بدست آوردن آن میتوان از نرم افزار کمکی Onvif  استفاده کرد . باید توجه داشت آدرس دوربین ی که قراراست پلاک ها را ثبت کند  را باید انتخاب کنیم .

خط مربوط به MonitoringIP : در این قسمت باید آدرس آی پی سیستم مانیتورینگ قرار گیرد. اگر به صورت محلی از سیستم مانیتورینگ استفاده میکنید به جای آدرس آی پی از کلمه Local استفاده میکنیم. این ادرس آی پی  آدرس سیستم که نرم افزار مانیتورینگ در آن قرار دارد  است، در پوشه نرم افزار پارکینگ هم فایلی به نام  config.txt وجود دارد در هر دو فایل config باید خط مربوط به monitoringip  و filecam در هنگام تنظیم کردن رشته ها مشابه هم باشند ، در طراحی انجام شده نرم افزار پارکینگ اطلاعات را را به آدرس آی پی سیستم مانیتورینگ اراسال میکند. و برنامه مانیتورینگ نیز اطلاعات مربوط به پلاک های ورودی را که از دوربینهای یکسان در FileCam تنظیم شده باشد استخراج و نمایش میدهد.

خط مربوط به ReactionTime : فاصله زمانی بین هر درخواست نرم افزار مانیتوریگ  به بانک اطلاعاتی اتوماسیون پارکینگ است که این میزان برحسب سانتی ثانیه است برای مثال مثال 50 بمعنی 0.5 ثانیه است. هر قدر این مقدار کوچکتر باشد سرعت و تعداد درخواست به بدیتا بیس زیاد تر میشود، دقت کنید عدد فوق را از 30 کمتر نکنید.

خط مربوط به ResetScreen : مدت زمانی که اطلاعات مربوط به پلاک نمایش داده میشود. این عدد بر حسب سانتی ثانیه است، بدین معنی که 3000 یعنی 30 ثانیه، (صفحه نمایش پلاک 30 ثانیه نمایش داده میشو.د و مجددا ریست میشود.).

کیان اکبرپور
کیان اکبرپور هستم معتقدم همیشه با کمی فکر کردن راه کار های مناسبی را میتوان خلق کرد عاشق کار گروهی هستم.

دیدگاه ها بسته شده است