پخش ویدئو در وب سایت

پخش ویدئو

از تگی به نام video استفاده می کنیم پسوندهای مورد قبول .ogg،.mp4،.webm می باشد.

 

 

مثال:

<video width=”320” height=”240”  controls autoplay>

    <source src=”movie.mp4” type=”video/mp4”>

    <source src=”movie.ogg” type=”video/ogg”>

    <source src=”movie.webm” type=”video/webm”>

</video>

 

 

تگ video دارای خواص زیر می باشد:

 

 

  • Autoplay: در صورتی که وجود داشته باشد به محض اینکه ویدئو حاضر شود پخش می شود.

  • Loop

  • Muted: مشخص کننده قطع صدا به طور پیش فرض برای ویدئو می باشد

  • Controls: برای افزودن کنترل های pause و play

  • url: مشخص کننده تصویری است  که به طور پیش فرض ویدئو از آن استفاده می کنند.

دیدگاه ها بسته شده است