گزارشات امنیتی نرم افزار پارکینگ دلتا

گزارشات امنیتی نرم افزار پارکینگ دلتا

 

همواره برای تمام مدیران نظارت بر کار زیر دستان از اهمیتی ویژه برخوردار است . با توجه به

مشاغلی ماننده مدیریت پارکینگ که سود و زیان مدیریت پارکینگ در گرو امانت داری افرادیست که

کار ورود و خروج و حسابرسی به قبض  ها را  بر عهده دارند

 با توجه به این امر که شغل مدیریت پارکینگ نیاز به نظارت مستقیم و همیشگی مدیر دارد این

قسمت از نرم افزار اهمیت بسیار زیاد دارد.

در این قسمت نرم افزار مدیر میتواند تمام کارهایی که کاربر نرم افزار  اعم از زمان ورود به نرم افزار،

زمان خروج، زمان تعویض شیفت و…. را مطلع شود.

 در صورت مشخص کردن حد دسترسی تعداد تغییرات قبوض و قبوض حذف شده توسط کاربر

مشخص را میتوان مشاهده کرد.

از همه مهمتر نگرانی که بعضی از مدیران در زمان کار با نرم افزار های مدیریت پارکینگ دارند عدم

دسترسی سایر کاربران به  کلمه عبور مدیر میباشد. این قسمت از نرم افزار  تمام ورود خروج ها را

حتی تلاش های ناموفق برای ورود به قسمت مدیریت را با زمان و تاریخ گزارش گیری میکند. این

سیستم کنترل تردد امنیتی مختص اتوماسیون پارکینگ دلتا سیستم میباشد و هیچ نرم افزار دیگری این امکان را به

مدیر پارکینگ نمیدهد.

مدیر پارکینگ میتواند با خیال اسوده در زمانهای سرکشی به پارکینگ از این جاسوس در نرم افزار

برای نظارت بیشتر بر کاربرانش کمک بگیرد.

گزارشات این قسمت عبارت اند از

ورود و خروج کاربران

ورود های نامعتبر کاربران

 تغییرات قبوض

پلاک های بدون قبض ورود

تطبیق پلاک

تردد نامحسوس

1-ورود خروج کاربران:

در ابن قسمت میتوان ساعت  ورود و خروج کاربران به تفکیک درب عملیاتی گزارش گیری کرد.

2-ورود های نامعتبر کاربران:

در این قسمت  ورود های ناموفق به نرم افزار را ذخیره میکند.اگر کاربری با نام کار شخص دیگر یا مدیر تصمیم به ورود داشته باشد را میتوان تشخیص داد.

vorod namotabar

3-تغییرات قبوض:

این قسمت تعداد تغییراتی که یک قبض یا یک شماره کارت مشخص و شرح گزارش تغیرات انجام شده  و زمان انرا نشان میدهد.

4-پلاک های بدون قبض ورود:

 در صورتی که خودرو از جلوی دوربین پلاک خوان  عبور کرد باشد و شماره پلا ک آن ثبت گردید باشد در صورتی که قبض ورودی برای این شماره پلاک ثبت نشده باشد در این قسمت میتوان  آن را جستجو کرد . این گزارش بر ای دسترسی به تخلفات کاربران است.

5-تطبیق پلاک:

یکی از قابلیت های نرم افزار کنترل تردد پارکینگ دلتا سیستم تطبیق پلاک است. در زمان ورود شماره کارت خودرو یا شماره قبض به شماره پلاک در حال ورود ثبت میگردد و در هنگام خروج این شماره کارت یا قبض  باید با همین شماره پلاک تردد کند . در غیر این صورت با کادر های سبز زرد یا قرمز به کاربران اخطار میدهد

6-تردد نامحسوس:

کلیه تردد ها ی پلاک ها در این قسمت ثبت میگردد

 

 

کیان اکبرپور
کیان اکبرپور هستم معتقدم همیشه با کمی فکر کردن راه کار های مناسبی را میتوان خلق کرد عاشق کار گروهی هستم.

دیدگاه ها بسته شده است