گزارش تحویل شیفت کاربر در نرم افزار پارکینگ

گزارش تحویل شیفت کاربر در نرم افزار کنترل پارکینگ

در نسخه بروز شده 5.1.5 نرم افزار کنترل هوشمند پارکینگ که در تاریخ 1397/01/27 منتشر شده است این امکان فراهم شد که کاربر هنگام تعویض شیفت گزارش جامعی از کاربر خود داشته باشد این گزارش شامل موارد زیر است:

  • امکان جمع کل کاربر از شیفت قبلی تا شیفت کنونی

  • امکان جمع کل کاربر در روز تحویل شیفت

  • گزارش کاملی از ساعتهای ورود و خروج کاربر از شیفت قبلی و روز جاری

  • ساعت و تاریخ تحویل شیفت امروز

  • ردیف شیفت کاربر که تعداد شیفتهای کاربر از ابتدای تعریف کاربری در نرم افزار میباشد

  • ردیف شیفت پارکینگ که تعداد شیفتهای کاربری از هنگام نصب تا کنون میباشد

این گزارش بمدت 45 ثانیه در اختیار کاربر قرار میگیرد و بصورت خودکار بسته و از برنامه خارج میشود.

بزودی نسخه جدید نرم افزار که شامل گزارش کاملتری از عملکرد کاربر هنگام تحویل شیفت میباشد منتشر خواهد گردید

دیدگاه ها بسته شده است