آموزش جمع كردن چند فيلد در كريستال ريپورت

 

فرض كنيد گزارش ما داراي فيلدهاي x1,x2,x3 مي باشد كه در هر سطر x1+x2 به x3 اضافه مي شود.

براي اين كار در قسمت Field Explorer روي Running Total Fields كليك كنيد و يك جديد را ايجاد كنيد.

در قسمت Field to Summarize نام x1 را وارد كنيد و در Type Of Summary گزينه sum را انتخاب كنيد و ok كنيد به همين صورت براي x2 هم يك Running Total Fields ايجاد كنيد.

يك Formula Field جديد بسازيد و مقدار Running Total Fields هايي كه ايجاد كرديد را با هم جمع كنيد

روش جمع كردن:

فيلد1 را اضافه كنيد

از Operators وارد Arithmetic شويد و Add را انتخاب كنيد

فيلد2 را انتخاب كنيد

به اين شكل:

{فيلد1} + {فيلد2}

حال مي توانيد از Formula Field اي كه ساخته ايد در گزارش استفاده كنيد.

دیدگاه ها بسته شده است