2016-11-16

امکانات جدید نرم افزار پارکینگ

امکانات جدید نرم افزار پارکینگ عمومی  تاریخ به روز رسانی:95/8/20 شماره نسخه:4/1/9 کاربری:نرم افزار پارکینگ عمومی-نسخه طلائی شرح امکانات جدید: در نسخه قبلی نرم افزار هوشمند  […]
2016-11-14

امکانات جدید نرم افزار

نسخه جدید نرم افزار پارکینگ عمومی تاریخ به روز رسانی:95/8/1 شماره نسخه:4.1.9 کاربری :پارکینگ های عمومی-نسخه طلایی شرح امکانات جدید: در نسخه قبلی منتشر شده در هنگام […]
2016-07-02

آموزش جمع كردن چند فيلد در كريستال ريپورت

  فرض كنيد گزارش ما داراي فيلدهاي x1,x2,x3 مي باشد كه در هر سطر x1+x2 به x3 اضافه مي شود. براي اين كار در قسمت Field […]