ارتباط نرم افزار پارکینگ به کارتخوان بانکی

آموزش چگونگی ارتباط نرم افزار پارکینگ به کارتخوان بانکی جهت ارسال مستقیم مبلغ

یکی از مشکلات رایج در استفاده از کارتخوان های بانکی وارد کردن اعداد اشتباه است که گاهی کاربران سیستم برای وارد کردن اعداد و تبدیل معادل ریالی آن با مشکل مواجه میشوند. وارد کردن یک صفر اضافی یا کم باعث ایجاد دردسر یا ضر میگردد. یکی از رایج ترین راهکار های برای جلوگیری از این اشتباهات ارسال مستقیم مبالغ به دستگاه پوز از ارتباط نرم افزار پارکینگ به کارتخوان بانکی توسط خود نرم افزار است. نرم افزار پلاکخوان هنگام خروج تطابق را انجام میدهد و سپس اجازه خروج را صادر میکند.

در ایران شرکت های متعددی دستگاه های کارتخوان را تولید یا وارد میکنند. راه ارتباط گیری نرم افزار ها با دستگاهه های کارتخوان شرکتها متفاوت است و معمولاوارد کنند گان کارتخوانها روش های مختلف و پروتکل های متفاوتی را در اختیار توسعه دهندگان قرار میدهند.

دستگاه های pc-pos توسط کابل دیتا از طریق پورت lan اطلاعات را از نرم افزار ها دریافت میکنند. بااین پورت lan همزمان باید بتوان  اتصال اینترنت کارتخوان را نیز فراهم نمود .در ادامه نحوه ارتباط با درستگاه کارتخوان شرکت به پرداخت ملت را با نرم افزار پارکینگ توضیح داده شده است.

در ابتدا اطمینان حاصل کنید کابل شبکه اینرنت دستگاه را تامین میکند بهترین روش ایجاد تراکنشی از دستگاه است در صورت داشتن اینترنت دستگاه تراکنش موفق خواهد داشت. در مرحله دومم با پشتیبان دستگاه هماهنگی های لازم را انجام دهید تا در محل کارتخوان حضور داشته باشد تا بتواند تنظیمات مورد نظر را در دستگاه اعمال کند. تنظیمات فوق فقط توسط شرکت پشتیبان قادر به انجام است . نحوه ارتباط مودم سوئیچ و کارتخوان و سیست را در شکل زیر میتوان مشاهده نمود:

ارتباط نرم افزار پارکینگ به کارتخوان بانکی
ارتباط نرم افزار پارکینگ به کارتخوان بانکی

همانگونه که در بالا ذکر شد دستگاه پوز با استفاده از پورت Lan دیتا های خود را دریافت میکند برای این منظور باید Ip در محدوده Ip کامپیوتر مبدا انتخاب کنیم همچنین نباید این Ip به صورت پویا یا DHCP باشد زیرا ممکن است این Ip در زمان های مختلف تغیبر کند و نتوان اطلاعات را به ان ارسال نمود. در مرحله بعد قرار دادن این ip دستگاه پوز برای ارسال مبالغ است. در فایل متنی config در خط مربوط به RF1 توضیحات زیر را خواهیم دید :

RF1:192.168.1.28;1024;Yes;گیت10 اصلی;

اگر از دو دستگاه ریدر استفاده میکنید میتوان برای هرکدام جداگانه دستگاه پوز در نظر بگیرید تا هرکدام جداگانه مبالغ را به یک دستگاهمربوظ به خود ارسال نمایند.

  ;  iPدر خط RF1 ابتدا IP ست شده برای دستگاه پوز

  ;  PORTسپس پورت در نظر گرفته شده در دستگاه پوز

 ارسال خطا : در صورت عدم تراکنش موفق پیام بدون پرسیدن از کاربر مجددا ارسال گردد دروصورت نوشتن NO با هر بار تراکنش ناموفق کاربر پیام زیر را دریافت می کند:

ارتباط نرم افزار به کارتخوان بانکی راهبند پلاک خوان
ارتباط نرم افزار به کارتخوان بانکی راهبند پلاک خوان

برای دریافت قیمت راه بند پلاک خوان به این قسمت مراجعه کنید.

کیان اکبرپور
کیان اکبرپور هستم معتقدم همیشه با کمی فکر کردن راه کار های مناسبی را میتوان خلق کرد عاشق کار گروهی هستم.

دیدگاه ها بسته شده است