امکانات جدید نرم افزار پارکینگ

امکانات جدید نرم افزار پارکینگ عمومی 

تاریخ به روز رسانی:95/8/20

شماره نسخه:4/1/9

کاربری:نرم افزار پارکینگ عمومی-نسخه طلائی

شرح امکانات جدید:

در نسخه قبلی نرم افزار هوشمند  پارکینگ  در زمانی که تردد با استفاده از دو ربین های تشخیص پلاک انجام می شد. اگر بنا به هر دلیلی پلاک ثبت شده کامل پر دازش نمی شد یا به دلیل کثیف بودن پلاک یا نا خوانا بودن اعداد، اعداد درست تشخیص داده نمی شدند کاربر مجبور بود از منو ها وارد قبوض صادره شده و پلاک مورد نظر را جستجو کرده و انرا تصحیح نماید از انجایی که هر کاربری حد دسترسی جدا گانه دارد و امکان دارد منوی ویرایش قبض  برای  کاربر فعال نباشد کاربر را با مشکل مواجه میکرد

در نسخه فعلی با توجه به رسالت شرکت دلتا سیستم توس که تولید نرم افزار با کاربری بسیار ساده در عین حال سریع ترین حالت  برای تردد این امکان به کاربر د اده شده تا بتواند در صفحه اصلی نرم افزار  با وارد کردن  شماره کارت  پلاک را ویرایش نماید که در عکس زیر نحوه انجام کار را خواهید دید.

حالت ویرایش در نسخه قبلی:

menu

virayesh

 

در نسخه جدید:

safhe

 

 

 

دیدگاه ها بسته شده است