معانی کلمات متداول در دات نت

images

کلمات مخففی که در دات نت میشنویم چه مفهومی دارند؟

 CLR : ( Common Language RunTime)

معنی: محیط زمان اجرای برنامه های دات نت

CTS ( Common Type System)

معنی: تایپ هایی که در همه زبان های دات نت شناخته میشوند که معمولا  نام مستعار در هر زبان مجزا دارند.
بعنوان مثال System.Int32 در  C#‎‎‎‎‎ همان int و نیز در زبان VB همان Integer میباشد
CTS تایپ ها برای یکسان سازی بین زبان های محیطهای مختلف دات نت استفاده میگردد

IL ( Intermediate Language)

معنی : زبان واسطی که در مرحله اول کامپیا برنامه ها، تمامی کد های نوشته شده با زبان های دات نت (اعم از سی شارپ، وی بی و ..) به این زبان ترجمه می شوند. (باز هم جهت سازگاری بین زبان های مختلف در دات نت)

 

CIL ( Common Intermediate Langiage)

معنی : معادل همان IL هست ولی استفاده از IL متداولتر میباشد.

 VES ( Virtual Executation Systeme)

معنی : معادل CLR هست که  CLR متداولتر میباشد.

CLI  ( Common Language Interface)

معنی : به مجموعه CLR و CTS ، CLI گفته میشود.

 

دیدگاه ها بسته شده است