نرم افزار کارگزینی

طرف قراردادهای نرم افزار کارگزینی

برخی از مشتریان طرف قراردادهای نرم افزار جامع کارگزینی عبارتند از

 • فورج پارت سازان

 • پودر شیر مشهد

 • پودر شیر تهران

 • آچیلان در

 • سناباد خودرو

 • آلمینیوم در رضا

 • انتشارات هیرمند تهران

 • سیمان شرق

 • همیار سازه توس

 • تالار الماس غرب کرج

 • شرکت پرند

 • شرکت بهسرد

 • شرکت جوانه خراسان

 • شرکت بتن آستان قدس رضوی

 • شرکت پاک فام جم

 

دیدگاه ها بسته شده است