امکانات جدید نرم افزار

نسخه جدید نرم افزار پارکینگ عمومی

تاریخ به روز رسانی:95/8/1

شماره نسخه:4.1.9

کاربری :پارکینگ های عمومی-نسخه طلایی

شرح امکانات جدید:

در نسخه قبلی منتشر شده در هنگام ثبت تردد با استفاده از دوربین پلاک خوان همواره از یک سرعت ثابت برای پردازش  استفاده می شد در حالی که در زمان  های مختلف در طول روز حجم ترافیک و تردد متغییر است. در نسخه جدید تنظیماتی ایجاد شده تا کاربر سیستم بتواند با توجه به شرایط موجود پارکینگ  سرعت و دقت در پردازش پلاک را تغییر دهد. حالت های این تنظیمات به  سه حالت قابل تغییر است که عبارتند از : سرعت،دقت،سرعت/دقت

settings

در حالت سرعت مانند نسخه قبلی به محض مشاهده اولیه پلاک  با توجه به تشخیص، اعداد پلاک پردازش میگردد. اما با توجه به فاصله موجود پلاک با دوربین احتمال خطا افزایش پیدا میکند.

در حالت دقت /سرعت  به محض دیدن اولیه پلاک بعد 500 میلی ثانیه با کم شدن فاصله دوباره اقدام به پردازش مجدد پلاک میکند .

در حالت دقت در مکانهایی که تک تک اعداد پلاک باید صحیح و کامل وارد شود  بعد از مشاهده اولیه ی پلاک بعد از 1 ثانیه  اقدام به پردازش مجدد پلاک میکند با توجه به کمتر شدن فاصله در این 1 ثانیه خروجی پردازش نهایی با احتمال خطای فوق العاده کمتری قابل مشاهده میگردد.

دیدگاه ها بسته شده است