2023-10-02
آموزش متلب

spatial filtering روش های فیلترینگ مکانی متلب 2 (6)

spatial filtering روش های فیلترینگ مکانی متلب 2 توابع 2 Log – Laplacian – Ordfilt در متلب   آموزش برنامه نویسی در متلب 6  نوشته ها : […]
2023-05-11
آموزش متلب

spatial filtering روش های فیلترینگ مکانی متلب (5)

spatial filtering روش های فیلترینگ مکانی متلب با توابع fspecial – Gaussian – Disk – Average در متلب  آموزش برنامه نویسی در متلب 5  نوشته ها […]
2023-04-29
آموزش متلب

هیستوگرام هدف و روش تنظیم شدت نور تصاویر در متلب (4)

هیستوگرام هدف و روش تنظیم شدت نور تصاویر در متلب  آموزش برنامه نویسی در متلب 4  نوشته ها : 1- نمودارPDF  2- تابع CDF  3- تابع PDF […]
2023-04-22
آموزش متلب

آموزش برنامه نویسی و پردازش تصویر در نرم افزار متلب (1)

آموزش برنامه نویسی و پردازش تصویر در نرم افزار متلب آشنایی با توابع imread – imshow – imwrite در متلب  آموزش برنامه نویسی در متلب 1 […]
2023-04-09
آموزش متلب

آموزش برنامه نویسی و پردازش تصویر در نرم افزار متلب 2 (2)

آموزش برنامه نویسی و پردازش تصویر در نرم افزار متلب 2 کار با توابع , zeros ,figure ,  imtool ، imresize ، imfinfo ، imread در متلب […]
2023-03-25
آموزش متلب

روش تنظیم شدت نور تصاویر در نرم افزارمتلب (3)

روش تنظیم شدت نور تصاویر در نرم افزارمتلب  با توابع imadjust – enhancement – stretchlim – Imhist آموزش برنامه نویسی در متلب 3  نوشته ها : 1- تنظیم […]
2022-08-27

قابلیت AWB در دوربین تحت شبکه

در تصاویر که در طبیعت گرفته میشود یا پارکینگ هایی که در معرض تابش نور هستند بالانس رنگ برای ایجاد تصاویر طبیعی بسیار مهم است . […]
2022-08-12

تکنولوژی defog در دوربین های مداربسته

تکنولوژی هایی که در دوربین های مداربسته استفاده میشود همواره برای افزایش نرخ بهیود خروجی تصاویر نهایی است . این تغییرات در تکنولوژی ها به منظور […]