قابلیت AWB در دوربین تحت شبکه

در تصاویر که در طبیعت گرفته میشود یا پارکینگ هایی که در معرض تابش نور هستند بالانس رنگ برای ایجاد تصاویر طبیعی بسیار مهم است .

AWB چیست؟

AWB تکنولوژی بسیار مناسب است که در دوربین های پلاک خوان نرم افزار کنترل تردد پارکینگ مورد استفاده قرار میگیرد که با استفاده از این تکنولوژی نور سفید را در حالت های نوری مختلف بالانس نمود
AWB Function (Balance White Balance)  در این تکنولوژی میتوان نور سفید را در هر زیمنه رنگی مختلف در شرایط نوری متفاوت به نسبت رنگ های دیگر بالانس نمود و در نهایت تصاویر با رنگهای واقعی تری نشان داد .
در چشم انسان این قابلیت وجود دارد تا در زمینه های رنگی مختلف رنگ سفید را در شرایط نوری مختلف بالانس کند. در دوربین های مداربسته در حالتی که رنگ زمینه ای قالب تصویر باشد برای گرید بندی رنگ سفید دچار مشکل میشوند و اغلب رنگهای سفید با رنگهای سبز وآبی تداخل خواهد داشت و این موجب بروز خطا در خروجی تصویر برای مشاهده گر خواهد شد . مانند تصویر میتوان مشاهده کرد که نور سفید در برگ درختان با رنگ آبی زمینه ادغام شده و به همین دلیل نمیتوان برگ درختان را در حالت بدون این تکنولوژی مشاهده نمود .

اکثر دوربین های امنیتی دارای قابلیت AWB و یا تعادل خودکار رنگ سفید هستند که به وسیله آن دوربین نور موجود در تصویر را پردازش کرده و بهترین تعادل رنگ سفید را محاسبه کرده و نمایش می دهد با این فرض این قابلیت نیز در اتوماسیون پارکینگ و دستگاه پارکینگ پلاک خوان خودرو مورد استفاده ثرار میگیرد.

تفاوت ATW و AWB

ATW (Auto Tracking White Balance) و پیگیری رنگ سفید یک امکان به روز در دوربین های مداربسته پیشرفته تر است. دوربین های مدار بسته دارای این این فناوری دارای یک الگوریتم پایه از مناسب سازی رنگ ثابت هستند که در تنظیمات دوربین وجود دارد. در این حالت حتی اگر هیچ لوکس نور سفیدی وجود نداشته باشد دوربین قادر به بررسی و نمایش درست وواقعی رنگ هاست است. دوربین هایی با این ویژگی می توانند حتی در حالت نور کم و نامناسب طرحی یکنواخت از رنگ ها در تصویر ارائه دهند.

در تصاویر که در طبیعت گرفته میشود یا پارکینگ هایی که در معرض تابش نور هستند بالانس رنگ برای ایجاد تصاویر طبیعی بسیار مهم است ، بنابراین این قابلیت برای اتوماسیون پارکینگ

AWB چیست؟

AWB تکنولوژی بسیار مناسب است که در دوربین های پلاک خوان مورد استفاده قرار میگیرد که با استفاده از این تکنولوژی نور سفید را در حالت های نوری مختلف بالانس نمود
AWB Function (Balance White Balance)  در این تکنولوژی میتوان نور سفید را در هر زیمنه رنگی مختلف در شرایط نوری متفاوت به نسبت رنگ های دیگر بالانس نمود و در نهایت تصاویر با رنگهای واقعی تری نشان داد .
در شچم انسان این قابلیت وجود دارد تا در زمینه های رنگی مختلف رنگ سفید را در شرایط نوری مختلف بالانس کند. در دوربین های مداربسته در حالتی که رنگ زمینه ای قالب تصویر باشد برای گرید بندی رنگ سفید دچار مشکل میشوند و اغلب رنگهای سفید با رنگهای سبز وآبی تداخل خواهد داشت و این موجب بروز خطا در خروجی تصویر برای مشاهده گر خواهد شد . مانند تصویر میتوان مشاهده کرد که نور سفید در برگ درختان با رنگ آبی زمینه ادغام شده و به همین دلیل نمیتوان برگ درختان را در حالت بدون این تکنولوژی مشاهده نمود .

اکثر دوربین های امنیتی دارای قابلیت AWB و یا تعادل خودکار رنگ سفید هستند که به وسیله آن دوربین نور موجود در تصویر را پردازش کرده و بهترین تعادل رنگ سفید را محاسبه کرده و نمایش می دهد.

تفاوت ATW و AWB

ATW (Auto Tracking White Balance) و پیگیری رنگ سفید یک امکان به روز در دوربین های مداربسته پیشرفته تر است. دوربین های مدار بسته دارای این این فناوری دارای یک الگوریتم پایه از مناسب سازی رنگ ثابت هستند که در تنظیمات دوربین وجود دارد. در این حالت حتی اگر هیچ لوکس نور سفیدی وجود نداشته باشد دوربین قادر به بررسی و نمایش درست وواقعی رنگ هاست است. دوربین هایی با این ویژگی می توانند حتی در حالت نور کم و نامناسب طرحی یکنواخت از رنگ ها در تصویر ارائه دهند.

کیان اکبرپور
کیان اکبرپور هستم معتقدم همیشه با کمی فکر کردن راه کار های مناسبی را میتوان خلق کرد عاشق کار گروهی هستم.

دیدگاه ها بسته شده است