نرم افزار پارکینگ ( اتوماسیون پارکینگ )

زبان برنامه نویسی : C#.Net

بانک اطلاعاتی : SQLServer

تکنولوژی نرم افزار :  MultiLayer , Multi Thread , ADO.Net

سال تولید نرم افزار : 1390

خروجی نرم افزار : PDF , Word , Excel , XML , RTF

نرم افزار اتوماسیون پارکینگ

بیو گرافی نرم افزار پارکینگ هوشمند ( نرم افزار اتوماسیون پارکینگ ):

تعریف تعرفه:

با استفاده از این امکان شما میتوانید تعرفه هایی بصورت دلخواه برای هر نوع خودرو تعریف کنید میتوانید بازه ای را رایگان تعریف نمود و یا نحوه محاسبه هر خودرو را بصورت ساعت اول و یا ورودی و ساعتهای اضافی تعریف نمود و یا اینکه جهت تخفیف چند دقیقه ورود به ساعت اضافی را در محاسبات لحاظ نکرد.

نحوه ثبت ورود خروج خودروها:

این امکان هم بصورت دستی و هم بصورت مکانیزه امکان پذیر است:

1-روش دستی :

میتوان هنگام ورود یا خروج شماره کارت را بر روی صفحه اصلی نرم افزار اتوماسیون تایپ کرده تا ورود یا خروج ثبت گردد. بدیهی است که تشخیص ورودی یا خروجی بودن کارت بر عهده نرم افزار است چرا که در هنگام ثبت کارت نرم افزار ابتدا از قبوض صادره (خودروهای موجود در پارکینگ) بدنبال آن شماره کارت خواهد گشت و در صورت یدا نشدن آن (عدم وجود در قبوض صادره) نرم افزار کارت را بعنوان قبض صادر شده در نظر خواهد گرفت.بدیهی است در این روش امکان تایپ اشتباه شماره کارت توسط پارکبان بالا رفته و نیز کندی در ثبت ورود و خروجها بوجود خواهد آمد.

2- روش مکانیزه :

در این روش کافیست تا کارت را بر روی دستگاه کارتخوان نگهدارید تا بلافاصله کارتخوان شماره کارت را برای نرم افزار بفرستد. بدیهی است که در این روش علاوه بر بالا رفتن سرعت ثبت ورود و خروج درصد اشتباهات پارکبان در نرم افزار به صفر میرسد.

ثبت کارت ، تغییر اعتبار کارتها:

در این بخش از نرم افزار کارتهای مغناطیسی RFID را ثبت میکنیم تا اتوماسیون پارکینگ شماره ای به آن اختصاص دهد چرا که شناسایی کارت بر اساس کد هگز آن بسیار مشکل خواهد بود.کارتها یکبار برای همیشه ثبت میگردند و در چرخه استفاده قرار میگیرند، این کارتها ممکن است از آنها برای افراد متفرقه استفاده گردد ممکن است دست یک مشترک باشد و یا ممکن است رایگان باشد و یا اینکه هر کار دارای نوع تعرفه خاصی باشد که نحوه عملکرد آنرا میتوان بر اساس دلخواه کاربر انتخاب نمود.

کارتها پس از ثبت شدن همگی وضعیتی فعال و قابل استفاده دارند، میتوان کارتها را غیر فعال نمود و یا از حالت غیر فعال خارج نمود این تغییر وضعیت بر اساس ضرورتی که در پارکینگ ایجاد میشود استفاده خواهد شد. بعنوان مثال خودرویی که بدون اجازه شما خارج شده است کارتش  را غیر فعال میکنید و یا کارتی که گم شده است را غیر فعال میکنید تا در صورت استفاده مجدد سیستم به شما هشدار دهدو از این طریق امنیت خود را چند برابر کنید.

تعریف مشترکین:

در این بخش از نرم افزار ما یک مشترک همیشگی داریم بنام متفرقه که با کد 1 شناسایی میشود. این شماره برای خودروهای عموم استفاده میشود.

شما میتوانید به تعداد نا محدود مشترک ایجاد کنید و بر اساس نوع دلخواه اشتراک آنها را انتخاب کنید. در اینجا نوع اشتراک ها به دو دسته تقسیم میشوند :

1-اشتراک ماهانه:

در این حالت هر مشترک بصورت ماهانه حق عضویت را پرداخت میکند، در حقیقت او یک جایگاه پارک همیشگی برای خود خریداری نموده است که چنانچه حضور داشته باشد یا نه باید رزرو نگهداشته باشد.

2-اشتراک اعتباری:

در این حالت مبلغی بعنوان شارژ از مشترک دریافت میگردد که نرم افزار در هر بار ورود و خروج از شارژ مشترک کم کرده تا به صفر برسد.

در ثبت رانندگان مشترک برنامه پارکینگ از شما یک شماره کارت بعنوان شماره کارت اشتراک درخواست میکند تا در صورت هر بار ورود و خروج صاحب کارت مشخص گردد.در هنگامی که شارژ یا اعتبار مشترکین به پایان برسد نرم افزار بصورت خودکار پیام مناسب را صادر میکند و کارت از درجه اعتبار ساقط میشود و نمیتوان از آن کارت بعنوان ورود یا خروج استفاده کرد و میبایست از کارتهای متفرقه استفاده کند که در این حالت با توجه به سیاستگذاری های مدیریت پارکینگ برای مشترک بصرفه نخواهد بود.

تعریف کاربران:

در این بخش مدیریت پارکینگ میتواند تعداد نا محدودی کاربر را بعنوان کاربران سیستم تعریف کند و هر کاربر با استفاده از رمز عبور و نام کاربری خود از نرم افزار پارکینگ با تعیین محدودیتهایی که در نظر گرفته شده است استفاده میکنند.

لازم به ذکر است که کاربران به هیچ عنوان نباید از رمز عبور سایر کاربران مطلع باشند خصوصا رمز عبور مدیریت . در ادامه بحث به اهمیت فراوان این موضوع پی خواهید برد.

ارسال پیامک گزارش:

این بخش از نرم افزار یک مدیر پارکینگ را بی نیاز از هر نوع دسترسی اینترنتی یا حضور فیزیکی مدیر را آگاه میکند که چه خبر است! از صبح چند خودرو آمده اند و چندتا رفته ند؟ چقدر تا الآن کارکرد داشته است و یا چند خودرو داخل پارکینگ موجود است.

فقط کافیست تا وارد این بخش از نرم افزار اتوماسیون پارکینگ شده و نام مدیرهایی که میخواهد پیام گزارش کارکرد ارسال شود را وارد کنید.

ثبت عکس ورودی خودرو:

هنگام ورود خودرو چه بصورت دستی چه بصورت مکانیزه ثبت ورود انجام شد برنامه بصورت خودکار دستور ثبت عکس را برای دوربین ارسال میکند و عکس را در حافظه سیستم نگه میدارد. این عکس در هنگام خروج بهنگام ثبت خروج مجددا در اتوماسیون پارکینگ بر رو صفحه نمایش داده میشود . این امر جهت بالا بردن امنیت بسیار ضروری است.

اگر از ماژول نرم افزاری تشخیص پلاک استفاده میکنید نرم افزار پس از ثبت عکس ورودی پلاک را از عکس تشخیص داده و بهنگام سایر اطلاعات ورودی در سیستم ثبت میکند. ثبت پلاک ضرورت چندانی ندارد چرا که مهم کارت است ، ضرورت پلاک وقتی مشخص میشود که کارت نباشد و شما بخواهید ساعت ورود راننده ای را که کارت خود را گم کرده است پیدا کنید. و یا هنگام ثبت فرار خودرو بخواهید پلاک آنرا ثبت کنید.

ماژول امنیتی :

این امکان جدید از نرم افزار در اصل جاسوس شماست و به مدیریت پارکینگ میگوید که چه اتفاقاتی در نرم افزار افتاده است چه قبضهایی حذف شده است؟ چه قبضهایی دستکاری شده امد، چه کسی اینکار را انجام داده، کاربران چه ساعتهایی به سیستم متصل شده اند و چه کسی رمز عبور مدیریتی شما را از روی دستتان دزدیده است! در اصل مو را از ماست میکشد...

گزارشات :

با توجه به گستردگی انواع گزارشات چند نمونه از گزارشات و کارآیی های آنها را با هم مرور میکنیم:

1-خلاصه عملکرد ریالی کاربران در اتوماسیون پارکینگ :

در این گزارش یک بازه مشخ تعیین شده و نام همه کاربرانی که عملکرد ریالی داشته اند لیست شده و مبلغ کارکرد کلی آنها را در آن بازه مشخص میکند.

2-خلاصه عملکرد تعدادی :

در این گزارش بر اساس بازه تاریخی در هر تاریخ مشخص میکند که در آن روز چه تعداد ورودی خروجی و کارکرد ریالی داشته است.

3-گزارش موجودی :

در این گزارش نرم افزار این امکان را به شما میدهد که با فقط یک کلیک کلیه اطلاعات قبوض صادر شده اعم از تاریخ و ساعت و نوع خودرو های داخل پارکینگ را  بر روی کاغذ داشته باشید. از این گزارش برای چک کردن دوره ای و یا هنگامی که قرار است برای مدتی به سیستم دسترسی نداشته باشیم استفاده میشود.

4-گزارش کارکرد کاربران :

در این گزارش علاوه بر مشخص نمودن نام کاربر تاریخ و ساعت آنرا نیز مشخص میکنیم تا بدانیم هر کاربر در ساعتهای خاص یکروز به چه صورت و چه مبلغ کارکرد داشته است. در هنگام تغییر شیفتها از این گزارش بیشتر استفاده میشود.

5-گزارشات مدیریتی نموداری:

این نوع گزارشات سیستم مدیریت پارکینگ شامل تعداد زیادی از انواع گزارشات میباشد که یک مدیر جهت بهره برداری صحیح و تصمیم گیری موثر از آنها استفاده میکند برای مثال گزارشات نموداری ورود –خروج بر اساس تعداد و ریالی مشخص میکند در چه ساعتهایی از روز کدام دربها شلوغتر است و به نیرو و مدیریت بیشتری احتیاج دارد و یا گزارش نموداری کارکرد ریالی یا تعداد به تفکیک روز یا ماه که مشخص میکند چه ماههایی از سال و چه روزهایی از ماه نسبت به سایر شلوغتر است و نیاز به نیروی بیشتری دارند.

6-گزارشات امنیتی:

همانطور که از اسمش پیداست این گزارش مربوط به ماژول امنیتی میشود که بصورت نا محسوس سیستم شما را کنترل میکند تا در هنگام صلاحدید مدیریت پارکینگ گزارشات را برای شما نشان دهد. این گزارشات شامل 3 بخش است : یکی تغییرات قبوض که مشخص میکند چه کاربری در نرم افزار اتوماسیون پارکینگ چه قبضی را دستکاری یا حذف کرده است، دومی ساعت های ورود و خروج کاربران است  و سومی دسترسی های نا معتبر کاربران که اگر کسی بخواهد اشتباها با نام کاربری شخص دیگری وارد شود و یا عمدا ، کلمه عبور را اشتباه وارد میکند.