2016-06-25

نمايش خطاهاي اس كيو ال

sqlExeption   جهت به راه اندازي خطاهاي sqlServer كافي است يك متغيير از اين كلاس در فرمان catch() ايجاد كرده و بر اساس شملره خطا پيغام […]
2016-06-22

آموزش كار با تايمر در ASP.Net

Timer     SetInterval    با اين تابع مي توان دستورات را زمان بندي كرد تا با رسيدن به زمان مورد نظر دستورات را اجرا كند. […]
2016-06-19

كنترل Custom validator

Custom validator     از آن زماني مي شود استفاده كرد كه بخواهيم اعتبارسنجي خارج از كليه اعتبارسنجي هاي ديگرانجام دهيم اين كنترل قادر است اعتبارسنجي […]
2016-06-16

ViewState چيست؟

ViewState   يكي از روش هاي ذخيره اطلاعات در صفحات وب ذخيره خود آنها درون صفحه مي باشد، بدين منظور از كلاسي به نام ViewState استفاده […]
2016-06-14

كنترل sqlDataSource

برقراري ارتباط با بانك با استفاده از  sqlDataSource اين كنترل وظيفه اتصال به بانك اطلاعاتي و ارسال و دريافت نتيجه پرس جو را بر عهده دارد […]
2016-06-12

كنترل DropDown

از اين كنترل مي توان جهت ليست كردن گزينه هاي مورد نظر استفاده كرد اين گزينه ها يا به صورت ثابت(توسط خاصيت Items) ويا توسط خاصيت […]
2016-06-09

آموزش DataSet در Asp.Net

DataSet     كلاسي مي باشد جهت نگهداري جداول و درخواست هاي مربوط به هر جدول، اين كلاس كليه اطلاعات مربوط به اتصال،ساختار جداول و درخواست […]
2016-05-30

آموزش ساخت مسترپيج در ASP.Net

MasterPage اكثر سايت ها از يك قالب مشخصي استفاده مي كنند و اين قالب در كليه صفحات تكرار مي شود، مي توان قسمت هاي تكراري را […]