2023-10-02
آموزش متلب

spatial filtering روش های فیلترینگ مکانی متلب 2 (6)

spatial filtering روش های فیلترینگ مکانی متلب 2 توابع 2 Log – Laplacian – Ordfilt در متلب   آموزش برنامه نویسی در متلب 6  نوشته ها : […]
2023-05-11
آموزش متلب

spatial filtering روش های فیلترینگ مکانی متلب (5)

spatial filtering روش های فیلترینگ مکانی متلب با توابع fspecial – Gaussian – Disk – Average در متلب  آموزش برنامه نویسی در متلب 5  نوشته ها […]
2023-04-29
آموزش متلب

هیستوگرام هدف و روش تنظیم شدت نور تصاویر در متلب (4)

هیستوگرام هدف و روش تنظیم شدت نور تصاویر در متلب  آموزش برنامه نویسی در متلب 4  نوشته ها : 1- نمودارPDF  2- تابع CDF  3- تابع PDF […]
2023-04-22
آموزش متلب

آموزش برنامه نویسی و پردازش تصویر در نرم افزار متلب (1)

آموزش برنامه نویسی و پردازش تصویر در نرم افزار متلب آشنایی با توابع imread – imshow – imwrite در متلب  آموزش برنامه نویسی در متلب 1 […]
2023-04-09
آموزش متلب

آموزش برنامه نویسی و پردازش تصویر در نرم افزار متلب 2 (2)

آموزش برنامه نویسی و پردازش تصویر در نرم افزار متلب 2 کار با توابع , zeros ,figure ,  imtool ، imresize ، imfinfo ، imread در متلب […]
2023-03-25
آموزش متلب

روش تنظیم شدت نور تصاویر در نرم افزارمتلب (3)

روش تنظیم شدت نور تصاویر در نرم افزارمتلب  با توابع imadjust – enhancement – stretchlim – Imhist آموزش برنامه نویسی در متلب 3  نوشته ها : 1- تنظیم […]
2021-01-10

نرم افزار ثبت تخفیف پارکینگ پلاک خوان

نرم افزار ثبت تخفیف پارکینگ هوشمند چگونه کار می کند؟  در بعضی ار مجتمع های تجاری به مشتریانی که خرید از فروشگاه ها انجام میدهند تخفیف […]
2020-12-25

مدیریت پرسنل و مشترکین با نرم افزار پلاک خوان

نرم افزار تشخیص پلاک آنلاین چگونه مدیریت پرسنل و مشترکین با نرم افزار پلاک خوان را انجام میدهد؟ تردد فقط یک پلاک به صورت اشتراک در […]