2016-04-19

نسخه جدید نرم افزار پارکینگ 3.4.3

نسخه جدید نرم افزار پارکینگ عمومی تاریخ بروز رسانی: 1395/01/30 شماره نسخه : 3.4.3 کاربری: پارکینگهای عمومی – نسخه طلائی شرح امکانات جدید: در نسخه قبلی […]
2016-03-27

نسخه جدید ابزار txtProNet

ابر تکست باکس فوق حرفه ای بنام txtProNet این ابزار در آذرماه سال 1389 توسط تیم فنی شرکت ساخته شد و نسخه شماره یک آن در […]
2016-03-13

بروزرسانی نرم افزار پارکینگ نسخه 3.4.2

نسخه جدید نرم افزار پارکینگ: تخفیف ارگانها تاریخ بروز رسانی: 1394/12/20 شماره نسخه : 3.4.2 کاربری: پارکینگهای عمومی – نسخه طلائی شرح امکانات جدید: در این […]