نرم افزارخدمات پس از فروش

زبان برنامه نویسی : C#.Net

بانک اطلاعاتی : SQLServer

تکنولوژی نرم افزار :  MultiLayer , Multi Thread , ADO.Net

سال تولید نرم افزار : 1389

خروجی نرم افزار : PDF , Word , Excel , XML , RTF

قیمت نرم افزار خدمات پس از فروش

نسخه نرم افزار خدمات پس از فروش با امکانات ذکر شده فوق : 3.500.000 ریال

قطعات سخت افزاری نرم افزار خدمات پس از فروش:

                     دستگاه ارسال پيامك بهمراه ماژول نرم افزاری: 2.000.000 ريال

                     دستگاه كالر آيدي(2خط) بهمراه ماژول نرم افزاری: 2.000.000 ريال

                     دستگاه كالر آيدي(4خط) بهمراه ماژول نرم افزاری: 2.500.000 ريال

                     دستگاه كالر آيدي(8خط) بهمراه ماژول نرم افزاری: 3.200.000 ريال