2018-04-23

امکانات جدید نسخه 5.0.1 نرم افزار پارکینگ

امکانات جدید نسخه 5.0.1 نرم افزار پارکینگ 96/07/01 با گذاردن تیک منطقه آزاد در بخش تنظیمات نرم افزار کنترل مدیریت پارکینگ دوربین پلاک خوان پلاکهای 5 […]
2018-04-01

گزارش تردد نامحسوس پلاکها

گزارش تردد نامحسوس پلاکهای ورودی خروجی در نرم افزار پارکینگ آندسته از مشتریانی که ماژول تشخیص پلاک را تهیه کرده باشند فارغ از اینکه برای خودروی […]
2018-03-17

گزارش مشترکین در نرم افزار پارکینگ

گزارش مشترکین پارکینگ در نسخه قبلی نرم افزار هوشمند پارکینگ امکان اینکه گزارشی تفکیکی از نحوه دریافت مبالغ کارکرد کاربران از مشترکین وجود داشته باشد وجود […]
2017-01-18

امکانات جدید نرم افزار پارکینگ خودرو نسخه 4.2.4

نسخه جدید نرم افزار پارکینگ خودرو تاریخ بروز رسانی: 1395/10/26 شماره نسخه : 4.2.4 کاربری: پارکینگهای عمومی – نسخه طلائی شرح امکانات جدید: در این نسخه از نرم […]
2016-11-16

امکانات جدید نرم افزار پارکینگ

امکانات جدید نرم افزار پارکینگ عمومی  تاریخ به روز رسانی:95/8/20 شماره نسخه:4/1/9 کاربری:نرم افزار پارکینگ عمومی-نسخه طلائی شرح امکانات جدید: در نسخه قبلی نرم افزار هوشمند  […]
2016-11-14

امکانات جدید نرم افزار

نسخه جدید نرم افزار پارکینگ عمومی تاریخ به روز رسانی:95/8/1 شماره نسخه:4.1.9 کاربری :پارکینگ های عمومی-نسخه طلایی شرح امکانات جدید: در نسخه قبلی منتشر شده در هنگام […]
2016-06-10

تنظیم زمان نمایش عکس ورودی

امکان تنظیمات دلخواه در نمایش عکس ورودی هنگام خروج در نسخه 3.4.4 نرم افزار پارکینگ عمومی امکان تنظیمات دلخواه برای نمایش عکس گرفته شده هنگام ورود […]
2016-06-02

نسخه جدید نرم افزار پارکینگ 3.4.4

امکان اتصال بارکد خوان به نرم افزار پارکینگ عمومی اضافه شده+ صدور قبض دستی با پرینتر حرارتی 8 سانتی تاریخ بروز رسانی: 1395/03/10 شماره نسخه : 3.4.4 کاربری: پارکینگهای […]